آغاز جهادی دیگر برای رهبران جهادی

486957

رهبران جهادی با حضور در راس شورای عالی صلح، جهادی دیگر به نام صلح و رفاه مردم را آغاز کرده و باید آن را به سرانجام برسانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مطلب را محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان ظهر امروز (۴حوت) در مراسم معرفی رئیس و معاونان جدید شورای عالی صلح افغانستان بیان داشت.

به گفته وی، بدون صلح، جامعه و حکومت با مشکلات زیاد روبرو است و حالا که رهبران جهادی در راس شورای عالی صلح قرار گرفته اند، از جهاد نظامی بر علیه اشغالگران به جهاد صلح و رفاه مردم آغاز کرده اند.

رئیس جمهور غنی اظهار داشت :«صلح نه آرزو؛ بلکه هدف حکومت وحدت ملی است، اجماع کامل در این بخش بر اولویت و ضرورت صلح است و حکومت تنها به هدف قانع نبوده و هدف رسیدن به صلح حالا به یک پروسه هدفمند بدل شده است.»

وی رسیدن به این هدف را نیازمند اجماع منطقوی و بین المللی دانسته و افزود که در کنار اجماع ملی باید یک صلح با عزت، دوامدار با حفظ ارزش های قانون اساسی تامین شده و عملی شود.

به باور غنی، دولت ها رفتنی هستند؛ اما منافع ملی افغانستان تغییری نمی کند و خواسته های ملت تدوام دارد و منافع ملی همیشه رهنمای دولت هاست.

در عین حال، رئیس جمهور به رهبری جدید شورای عالی صلح اطمینان داد که کاملا مستقل بوده و با استقلال عمل کرده و تمام اراکین در مشوره با آنها پروسه صلح را پیش خواهند برد.

از سویی هم، پیر سید احمد گیلانی، رئیس جدید شورای عالی صلح اظهار داشت که برای یک رسیدن به صلح، آرامی و خدمت به مردم تلاش خواهد کرد؛ اما در این راه، همکاری مردم برای رسیدن به یک هدف عمده، نیاز جدی است.

همچنین داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز گفت :«شورای عالی صلح باید آرزوی مردم را تحقق بخشد و در این راه همکار جدی حکومت باشد، صلحی با حفظ دستاوردها و آرمان های مردم.»

وی از شورای عالی صلح خواست تا با کارکردهای مفیدشان پیام اطمینان برای مردم داشته باشند.

در ضمن، داکتر عبدالله از کشورهایی که صادقانه برای صلح افغانستان کرده و همکاری دارند تشکر کرده و خواستار تداوم همکاریهای صادقانه شان شد.

با این حال، رئیس اجراییه تصریح کرد که در شرایط جنگ تحمیل شده بر کشور، نیروهای امنیتی افغانستان قهرمانان و پاسداران واقعی صلح هستند.

رئیس و معاونان شورای عالی صلح افغانستان در حالی تعیین می شوند که کمک های مالی به این شورا متوقف شده و در طول سالهای گذشته دست آورد چندانی نیز نداشته است.

همچنین در تمام گفتگوهای انجام شده برای صلح نیز این شورا در حاشیه بوده و به یک نهاد مصرفی تبدیل شده بود؛ حال باید دید که رئیس و معاونان جدید این شورا چه راهکاری را برای ادامه فعالیت های شان روی دست خواهند گرفت؟