آغاز استخراج معادن مس عینک و آثار باستانی در لوگر

ABC096E6-144D-481D-917F-F57062DA7C8C_mw1024_s_nوزیر معادن و پطرولیم افغانستان اعلام کرد که همزمان با آغاز استخراج معادن مس عینک لوگر، آثار باستانی که تازه در این ساحه کشف شده است، بیرون کشیده می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات بلند پایۀ افغانستان از معادن مس عینک و ساحۀ باستانی آن بازدید کردند و از تلاش های حکومت در جهت بیرون کشیدن هرچه عاجل آثار باستانی و آغازکاراستخراج معادن مس خبردادند.

شرکت چینایی موسوم به ام سی سی مامور استخراج معادن مس عینک لوگر شناخته شده است.

براساس تفاهم صورت گرفته قراراست ابتدا آثار باستانی موجود در شهر”کهن” تازه کشف شده دردل ساحۀ معادن از راه کاوش های فنی به جای امن انتقال داده شود و سپس کار روی استخراج بزرگترین معادن مس دنیا آغازشود.

داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان دراین بازدید از روند کار شرکت چینایی برای استخراج معادن مس عینک به شدت انتقاد کرد و از نماینده شرکت “آی سی سی” چینایی خواست تا با تکمیل کارهای مقدماتی، استخراج معادن مس عینک لوگر را به زودی آغاز کند.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز هنگام بازدید از ساحۀ باستانی مس عینک، از تسریع روند کاوش های فنی باستان شناسان برای بیرون کشیدن آثار باستانی از این ساحه خبرداد.

وی گفت: به زودی با بیرون کشیدن آثار باقی ماندۀ باستانی از ساحه مس عینک، زمینه را برای آغاز کار استخراج معادن مس فراهم خواهد ساخت.

وزیر اطلاعات و فرهنگ از تکمیل مرحلۀ نخست کار نقشۀ ساخت موزیم محلی در لوگرخبر داد و گفت به زودی و پس از دریافت کمک ها، کار ساخت این موزیم آغازخواهد شد تا آثار بدست آمده و برخی گنجینه های تاریخی دیگر که در جریان کاوش ها پس از این از ساحۀ باستانی مس عینک لوگر به دست می آید ، در این موزیم نگهداری شوند.

محمد حلیم فدایی والی لوگربه مقامات بلند پایۀ افغانستان و نماینده شرکت آی سی سی ، مامور استخراج معادن مس عینک اطمینان داد که امنیت خوبی برای آغاز استخراج این معادن وجود داشته و امنیت در ساحۀ مس عینک ، همانند امنیت شهرنو درپایتخت است.

Author