آصف علی زرداری، رییس جمهور پیشین پاکستان وارد کابل

آصف علی زرداری، رییس جمهور پیشین و رییس حزب مردم پاکستان در راس یک هئیت عالیرتبه وارد کابل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای زرداری و هئیت همراهش روز پنجشنبه (۱۷ ثور) پس از ورود به کابل با دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی و محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان دیدار کرد.

رییس جمهور پیشین پاکستان در دیدار با عبدالله، تروریسم را دشمن مشترک افغانستان و پاکستان خوانده و تاکید کرده است که برای ریشه کردن این پدیده، باید دو کشور همکاری های مشترک را افزایش دهند.

زرداری را در این سفریک روزه به کابل، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان همراهی می کند.

آصف علی زرداری ضمن حمایت از پروسه صلح در افغانستان گفته است که برای ازبین بردن تروریسم باید همکاری های مشترک در منطقه شکل بگیرد.

از دیدگاه رییس جمهور پیشین پاکستان”تروریسم خوب و بد ندارد، هر کشوری که از تروریسم حمایت کند، قربانی آن خواهد شد، هیچ وقت نباید فکر کنیم که تخم بد بکاریم و گل برداشت کنیم.

همچنین دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت می گوید که افغانستان و پاکستان با دشمن جدید مواجه هستند بنا براین برای مبارزه با این دشمن دو کشور باید برنامه ها و راهکارهای مشترک جدید طرح کنند.

آقای عبدالله گفت: زمان آن فرا رسیده است تا دو کشور به شکل مشترک و صادقانه باهم در برابر تروریسم مبارزه کنند، بحران منطقه می طلبد تا این همکاری شکل بگیرد.

همچنین آصف علی زرداری و هئیت همراهش با با محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان نیز دیدارکرد و در باره پروسه صلح در افغانستان گفتگو کردند.