سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

آذربایجان 42 سرباز تازه نفس به افغانستان اعزام کرد

9196وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد که یک گروه 42 نفری از نظامیان تازه نفس این کشور را بر اساس ماموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان اعزام کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گروه متشکل از 42 نظامی است که برای حمایت از عملیات حمایت قاطع ناتو به افغانستان اعزام شده اند.

آذربایجان قبل از این 90 سرباز در افغانستان داشت و با اعزام 42 نیروی تازه نفس، این نظامیان به 132 نفر رسیده‌اند.

نیروهای نظامی آذربایجان از 20 نوامبر سال 2002 میلادی تحت نام نیروهای آیساف در افغانستان فعالیت می‌کنند.

سال گذشته، الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان توافقنامه میان این کشور و سازمان ناتو در مورد مشارکت نظامیان آذربایجانی در مأموریت “حمایت قاطع” این سازمان در افغانستان را تأیید کرد.

این توافقنامه را وزیر دفاع آذربایجان و دبیر کل ناتو امضا کردند.

مسئله شرکت نظامیان آذربایجانی در مأموریت جدید ناتو در افغانستان در 30 سپتامبر سال گذشته به پارلمان آذربایجان ارائه شد.