آدم ربایی در قندوز، دادخواهی در کابل

شماری از باشنده گان شهر کابل با راه اندازی مظاهره ای مسالمت آمیز، خواهان رسیده گی به آدم ربایی در شاهراه قندوز شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هواداران جنبش روند سبز، امروز (۱۳جوزا) با راه اندازی مسالمت آمیزی از حکومت خواستند تا عاملین آدم ربایی و قتل مسافران در قندوز را به پنجه قانون بسپارد.

Cj7NHv5WEAAH2Ip

مظاهره کننده گان سه خواست مشخص داشتند که عاملین حادثه قندوز را با هر وسیله ممکن بازداشت کند، تروریستانی که در زندان ها هستند را مجازات کند و سیاست گنگ در برابر شورشیان طالب را واضح بسازد.

این معترضین مظاهره خود را از مسجد عیدگاه شهر کابل آغاز کرده و قصد رفتن به چهارراهی پشتونستان را داشتند که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند.

در پی ممانعت نیروهای امنیتی از حرکت معترضان به سوی مقصدشان، مظاهره کننده گان شعار مرگ بر شورای امنیت و خائنین ملی، مرگ بر طالب و طرفداران طالب سر دادند.

در عین حال، تواب غورځنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی ادعای مظاهره کننده گان مبنی بر ممانعت این شورا از ادامه مظاهره را رد کرده و گفت که مظاهره حق مسلم تمام شهروندان کشور است.

شورشیان طالب بیش از ۲۰۰ مسافر را از مسیر شاهراه کندز ـ تخار ربوده و ۱۲ تن از آنها را کشتند.

Author