آتش سوزی در مندوی کابل

۷ دلو ۱۳۹۷

لحظاتی پیش یک قسمت از مندوی کابل در ناحیه اول آتش گرفته و اطفائیه در حال کمک رسانی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این آتش سوزی حوالی ساعت 8:00 صبح امروز (7دلو) در مارکیت میلاد در مندوی کابل رخداده است.

شاهدان عینی می گویند که آتش بخش های عمده ای از مارکیت را فرا گرفته و نیروهای اطفائیه نیز به محل رسیده اند و در همکاری با مردم در حال خاموش کردن آتش است.

به گفته این شاهدان، در محل آتش سوزی، مارکیت های لباس و مواد خوراکه موجود است.

تا حال علت آتش سوزی مشخص نشده است.

آتش سوزیٰ

کابل

مندوی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.