آتش سوزی درکابل خسارات مالی برجای گذاشت

۳ دلو ۱۳۹۲

حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب قبل درمربوطات حوزه چهارم امنیتی پولیس درساحه قوای مرکز در داخل یکی از دوکانها که بیشتر درآن پرزه جات وسایط و روغنیات به فروش میرسد، آتش سوزی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تیم اطفاییه فرماندهی پولیس کابل لحظات اندکی پس ازوقوع حادثه به محل رسیده و به اندک ترین زمان توانستند آتش را مهار نموده و از انتشار آتش به دیگر محلات جلوگیری نمایند.

دراین آتش سوزی یک باب دکان با گدام که درقسمت عقبی آن موقعیت دارد حریق شده و در حدود یازده صد هزار افغانی خسارات مالی برجاگذاشته است.

براساس گفه های مقامات پولیس کابل، با تلاش گروه اطفاییه درحدود 3 میلیون افغانی از حریق نجات داده شده است.

با این حال منسوبین مدیریت اطفاییه پولیس کابل از تمامی شهروندان کابل خواسته که از استفاده بالون های گاز کهنه، لین های فرسوده برق و عمل های که باعث شارتی برق میگردد جدا جلوگیری نمایند و درصورت برز حادثه به شماره 100عاجل پولیس کابل درتماس شوند.

آتش

حریق

دوکانها

س.زی

قوای مرکز

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.