آتش بس قطعی پس از 52 سال درگیری در کلمبیا

۸ سنبله ۱۳۹۵

شبه نظامیان “فارک” در کلمبیا با اعلام کردن آتش بس قطعی به جنگ 52 ساله با نیروهای دولتی پایان دادند.

160828222855_colombia_640x360_afp_nocredit

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “تیمولیون جیمنز” مقام ارشد چپگرا فارک” گفت: از نیمه شب گذاشته به تمام فرماندهان و اعضای این گروه دستور پایان درگیری با دولت کلمبیا و آتش بس قطعی اعلام شده است.

رئیس جمهور کلمبیا “خوان مانوئل سانتور” بعد از دستور پایان عملیات نظامی علیه فارک و آتش بس نوشت: ختم جنگ فرا رسیده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: مذاکراتی که از سال 2012 آغاز شده بود سرانجام به نتیجه رسیده است.

دولت کلمبیا با گروه فارک دو ماه پیش در توافقی تاریخی ذکر کردند که به تفاهم رسیده اند و بعد از اعلام آتش بس فرصت تحویل اسلحه را به شورشیان خواهند داد.

دولت کلمبیا برای اعضای فارک 26 جایگاه را در نظر گرفته که پس از مستقر شدن در آن در ظرف شش ماه باید اسلحه های خود را به دولت تحویل دهند.

پیمان صلح کلمبیا که حاصل سه سال مذاکره دولت و مخالفان مسلح این کشور با میانجیگری کوبا بوده است احتمالا به زودی به پایان رسیده و به همه پرسی مردم گذاشته خواهد شد.

این بحران داخلی از دهه 1960 آغاز شده است که بیش از 220 هزار تن قربانی به همراه داشته و میلیونها نفر را آواره ساخته است.

آتش بس،

اسلحه،

شورشیان،

فارک،

قطعی،

کولمبیا،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed