آب را گل آلود کرده و ماهی بگیر

13340801_1195081037224481_1243826954_oهمسایه ها همیشه بر اساس روابط با یکدیگر، تعامل و رفت و آمد دارند که این امر بین دو حکومت و دو کشور حساس تر و پیچده تر است.

افغانستان و پاکستان از جمله همسایه هایی است که بارها و بارها شاهد تیره گی روابط بین خود بوده و در این بین اسلام آباد به دلیل حمایت هایی که از سوی کشورهای غربی می شد، به دنبال منفعت طلبی بیشتر از روابط با کابل بود.

از سوی دیگر، محاط به خشکه بودن، عدم دولت قوی و کارآمد، وجود فساد اداری و ناامنی و واردات تروریزم از دیگر کشورها به ویژه پاکستان، عواملی هستند برای امتیاز طلبی و نازهای بی مورد پاکستان در روابط با افغانستان.

روابط کابل و اسلام آباد در اواخر حکومت حامدکرزی به تیره گی بی سابقه رسید؛ اما پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و روی کار آمدن چهره های جدید در حکومت کابل یک بار دیگر روابط با پاکستان از سرگرفته شد.

رئیس جمهور غنی دومین سفر خود را به پاکستان اختصاص داد.

حکومت افغانستان انتظار داشت که مقامات پاکستان به خصوص جنرال های اردو که نقش اساسی را در آن کشور دارند با افغانستان همکاری صادقانه کنند و شورشیان طالب را برای گفتگوهای صلح بر سر میز مذاکره بنشانند.

مقام های افغانستان در برابر پاکستان از خود نرمش نشان دادند تا رابطه در میان افغانستان و پاکستان به طرف همکاری صادقانه به پیش برود؛ اما در عمل پاکستانی های هیچ گونه کاری برای بهبود امنیت در افغانستان انجام ندادند، بر عکس، شورشیان طالب به شکل پیچیده حملات خود را بالای افغانستان شدت دادند.

اما این نیکی روابط هم به درازا نکشید و گفتگوهای صلح را تحت الشعاع قرار داده و اسلام آباد با استفاده از موقعیت حساس و فصل سرما برای منافع شخصی باز هم به دنبال مصروف نگه داشتن حکومت و خوب جلوه دادن خود برآمد تا اینکه فصل گرما شروع شده و شورشیان طالب یک بار دیگر به حملات خود اقدام کنند.

این تیره گی بعد از حمله سه شنبه کابل، تیره تر شده و تمام ملاقات با پاکستانی ها از سوی رهبران حکومت لغو شد؛ در این گیر و دار چند برنامه عام المنفعه و خوب بین کابل و دهلی نو نیز اجرا و یا آغاز شد.

این روند که خوشایند حکومت داران اسلام آباد نبود، آنها را به اقدامات دیگر واداشت و با استفاده از اوضاع جنگی و ناآرام در شمار زیادی از ولایت های کشور؛ به دنبال گل آلود کردن آب و گرفتن ماهی به سود خود بود.

از عدم ادامه گفتگوهای صلح بعد از نشر خبر ملامحمد عمر اگر بگذریم، در روزهای اخیر که توجه سیاست مداران کشور به حزب اسلامی و نتایج گفتگوها با وی معطوف است؛ پاکستان بازهم از معضل کهنه خط دیورند استفاده سو می کند.

این منطقه (دیورند) به مکانی امن برای رفت و آمد شورشیان از خاک پاکستان به افغانستان و ایجاد ناامنی در کشور شده و از سوی دیگر پاکستانی ها هم از این طریق به پیشروی هایی غیرقانونی و غیردیپلوماتیک اقدام می کند.

در تازه ترین مورد، پاکستان تاسیسات نظامی و ملکی خود را در خاک افغانستان و منطقه انگور اده به پیش آورده و منطقه نفوذ خود در دیورند را گسترش داد که این اقدام با برخورد جدی نیروهای امنیتی و مقام های کابل روبرو شده و باعث عقب نشینی پاکستان در این منطقه شد.

این پیشروی های غیرقانونی تنها در انگور اده نه و در شرق کشور و ولایت های نورستان نیز دیده می شود که به تازه گی، مقام های نورستان ادعا کرده اند که نیروهای امنیتی پاکستان ۵۰۰ متر در خاک کشور پیشروی کرده اند.

رفتارهای غیرقانونی که باعث تیره گی روابط با افغانستان می شود، تنها به پیشروی های خودسرانه خاتمه نمی یابد و دیپلومات های کشور نیز در پشاور پاکستان مورد اهانت و بی حرمتی از سوی پاکستانی ها قرار گرفته اند.

مقام های کنسولگری افغانستان در پشاور گفته اند که به دلیل رفتار بی احترامانه نیروهای امنیتی پاکستان، این نهاد را مسدود کرده و از فعالی بازنگه داشته اند.

حال این رفتارهای غیرعرف و غیر دیپلوماتیک، اقدامات پاکستان برای بهبود روابط با کابل را زیر سوال برده و تبعات بدتری برای تیره تر شدن روابط دو کشور به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که هنوزهم اندیشه اینکه پاکستان محل و پناهگاه امن برای تروریزم است، در بین دولت مردان کابل و غربی ها وجود دارد و اسلام برای پاک کردن این اندیشه، راه درازی در پیش دارد که در اولین اقدام ها باید از گل آلود کردن آب در افغانستان دست بردار باشد.

هر اقدام به مانند پیشروی در خاک افغانستان و عدم رفتار دیپلوماتیک با دیپلومات های افغانستان در خاک پاکستان، ذهنیت برای بدتر شدن روابط را تقویت می کند؛ کاری که در شرایط فعلی انجام می شود.

باید گفت که معیار روابط افغانستان بر مبنای منافع ملی کشور و مصونیت زنده گی مردم است و در صورتی که مردم افغانستان تلفات بدهند، روابط معنی خود را از دست خواهد داد و دولت افغانستان امیدوار است که چنین اتفاقی نیفتد.