Организатор нападения на Аяз Ниязи и Азизулла Мофле