افغانستان

شکایت فلسطین ضرر استراتژیک بزرگی به اسرائیل می زند

معاون نخست وزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد که طرح دعوی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه رژیم اسرائیل در دیوان کیفری بین الملل ضرر بزرگی به اسرائیل می زند.