روز: آگوست 3, 2013

آریل شارون در گذشت

مسئولان شفاخانه سوروکا از مرگ آریل شارون نخست وزیر پیشین رژیم اسرائیل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس بخش...