برنانه های متعدد محو خشونت علیه زنان روی دست است

وزارت امور زنان از تطبیق برنامه های متعدد علیه خشونت در برابر زنان خبر میدهد.

همه ساله از 25 نوامبر تا 10 دسامبر کمپاین 16 روزه در برابر خشونت علیه زنان در سراسر جهان برگزار میشود که طی سال های اخیر افغانستان نیز این برنامه تقلید میکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم سیده مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان در نشست خبری دوشنبه 4 قوس درکابل به رسانه ها گفت که وزارت امور زنان برنامه های متعددی برای مبارزه با خشونت علیه زنان روی دست دارند.

وی تصریح میدارد« ترتیب دیتابیس ثبت خشونت علیه زنان به همکاری وزارت داخله وسانوالی خشونت علیه زنان، استراتیژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان، استراتیژی ملی حقوق ومصونیت اقتصادی زنان، راه اندازی کمک به شاهد ومتضرر، تجهیز وتوانمند سازی کمیسیون های ولایتی خشونت علیه زنان، استخدام مشاوران در ده ولایت وگزارشدهی از حقوق بشر وگزارش دهی از کنوانسیون محوخشونت علیه زنان از جمله برنامه های اند که وزارت امور زنان به همکاری برخی از نهاد های دولتی وغیر دولتی زیر کار دارد.»

به عقیده خانم مصطفوی نبود آگاهی لازم جامعه از حقوق زنان، مشکلات روحی وروانی ناشی از جنگ، فقر ومشکلات اقتصادی از جمله عوامل اساسی افزایش خوشنت علیه زنان محسوب میشوند.

به قول مصطفوی در شش ماه سال جاری خورشیدی درحدود 4000 مورد خشونت علیه زنان دراین وزارت به ثبت رسیده است، هرچند ارقام نشان میدهند که خشونت علیه زنان درحال افزایش است ولی واقعیت امر این است که سطح گزارش دهی ومراجعه به ارگان های عدلی وقضایی افزایش یافته است.

این در حالیست که بربنیاد ارقام اعلام شده از سو ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گراف خشونت علیه زنان در شش ماه اول سال روان خورشیدی نظر به سال گذشته  25٪ افزایش را نشان میدهد.

به گفته خانم مصطفوی طی سال های گذشته تقریبا در تمام قضایای خشونت علیه زنان به همکاری این وزارت رسیده گی شده ودرسال جاری نیزبه تعداد زیادی ازقضایای خشونت علیه زنان رسیده گی شده وبرخی از این قضایا هم تحت پیگرد قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *