افغانستان قربانی اصلی تروریزم و افراط گرایی در منطقه است

ضرار احمد عثمانی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان امروز (سه شنبه) در بیست و یکمین جلسۀ شورای وزرای سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در تهران شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عثمانی دراین نشست گفت، افغانستان به مثابۀ قربانی اصلی تروریزم و افراط گرایی و بحیث خط اول در جنگ با این پدیدۀ شوم، متعهد است تا مبارزۀ نجیبانه ای خویش را در مقابل این پدیدۀ شوم با همۀ اشکال و مظاهر آن ادامه دهد

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اهداف مرکزی سازمان همکاری های اقتصادی ایکو گفت که کشور های عضو این سازمان  از زمان ایجاد آن (در حدود سه دهۀ گذشته) به یک تعداد دستآورد های چشمگیری دست یافته اند.

آقای عثمانی علاوه نمود که هنوز کار های زیادی وجود دارد که این سازمان می تواند در راستای ارتقای همکاری های منطقوی و همگرایی اقتصادی که قابل ملاحظه و نتیجه بخش باشد، انجام دهد.

وی گفت، “مقایسۀ دستآورد ها با پتانسیل و ظرفیت های کنونی برای همکاری های بیشتر در منطقۀ ما، نمایانگر این حقیقت است که ملت های ما در راستای دستیابی به یک سطح مطلوبی که مردمان ما از ما انتظار دارند، راه درازی را در پیش دارند.

آقای عثمانی همچنان گفت، “که هدف ارتقای همکاری های منطقوی یک بخش عمدۀ سیاست خارجی افغانستان را تشکیل می دهد.”

وی گفت، “افغانستان به تحکیم و توسعۀ همکاری های منطقوی اهمیت بسزایی قایل است و در همکاری با همسایگان و کشور های دیگر منطقه، که جغرافیا آن را باهم پیوند داده است، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

سرپرست وزارت امورخارجه کشورمان تاکید کرد  در این زمینه افغانستان بطور راسخ متعهد است تا از موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود بحیث یک پل زمینی در قلب آسیا که وصل کنندۀ آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شرق میانه می باشد، استفاده کند.

وی گفت، “برای تحقق این هدف، با وجود چالش های عظیم و متعدد، ما تلاش نموده ایم تا زیربنای فزیکی و چارچوب های حقوقی لازم را برای ارتقای پتانسیل و ظرفیت افغانستان بحیث مرکز همگرایی اقتصادی منطقوی را آماده کنیم.”

آقای عثمانی با اشاره به پروسۀ استانبول گفت این پروسه یک قدم بارزی در راستای بسیج کردن ارادۀ سیاسی برای همکاری، اعتماد سازی و ترویج یک فرهنگ با هم کار کردن در عرصه های منطقوی می باشد.

آقای عثمانی همچنان بر اهمیت قابل ملاحظۀ کشور های منطقه که با هم یکجا کار می کنند تا با تروریزم و افراط گرایی مذهبی و تعصب که مانع همکاری های منطقوی می شود مبارزه کنند، تأکید نمود.

وی گفت، “به همکاری های صادقانۀ ما نیاز است تا پناهگاه های این شبکه ها را تخریب نماییم، شبکه های ارتباطی آنان را مختل سازیم، منابع مالی آنان را قطع نماییم، و توانایی های سازماندهی این شبکه ها را بشکنیم.

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد که افغانستان به مثابۀ قربانی اصلی تروریزم و افراط گرایی و بحیث خط اول در جنگ با این پدیدۀ شوم، متعهد است تا مبارزۀ نجیبانه ای خویش را در مقابل این پدیدۀ شوم با همۀ اشکال و مظاهر آن ادامه دهد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *