پروژه ای به هزینه576 میلیون دالر دربخش صادرات کشور!

پروژه ای به ارزش 576 هزار دالر امریکایی به منظور انکشاف استندرد سازی صنایع دستی افغانستان میان وزارت تجارت وصنایع، اداره حرکت و اداره انکشاف صادرات کشور امروز (یکشنبه 19 عقرب) درکابل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مزمل شینواری معین تجارتی وزارت تجارت وصنایع کشور انکشاف و معیاری سازی صنایع دستی افغانستان را مهم خوانده میگویدکه صنایع دستی افغانستان مهمترین بخش صادراتی کشور پس از میوه خشک و تازه میباشد.

وی می افزاید« دراین پروژه روی ارتقای ظرفیت بخش خصوصی و تاجران صنایع دستی کارصورت میگیرد اداره حرکت مجری این پروژه واداره انکشاف صادرات هم آهنگ کننده میباشد».

محمد نیسم اکبر رییس اداره حرکت میگوید که هدف اساسی این پروژه نوگرایی وابتکارات در دیزاین وطرح های صنایع دستی به منظور راه یافتن به مارکیت های جهانی میباشد.

او علاوه نمود« همانطوریکه زمان درتغییر است سلیقه ها نیزتغییر میکند بنابراین دیزاین وطرح صنایع نیزباید طبق خواست مارکیت تغییرکند».

همچنین خانم نجلا حبیبیار رییس اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که مدت تطبیق این پروژه یکساله بوده وهدف اساسی دسترسی و درک شرایط درحال تغییر در مارکیت های جهانی است.

وی تصریح کرد« ما در این برنامه برنامه های تحقیقاتی برای درک و رفع مشکلات و برنامه های آموزشی برای صنتعگران و سوداگران در کابل و سایر ولایت های که در صنایع دستی دست بالادارند، خواهیم داشت».

درگذشته ها درحدود 9% از عواید افغانستان را صادرات صنایع دستی تشکیل میدادند ولی به گفته مسولان براثر جنگ های داخلی این رقم به مراتب پایین آمده است.

گفتنی است که حجم تجارتی صنایع دستی در جهان چیزی درحدود 30 میلیارد دالر تخمین میشود. هرچند رقم مشخص وجود ندارد ولی افغانستان دراین تجارت سهمی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *