چرا کمسیون انتخابات به شکایات هنوز رسیدگی نکرده است ؟

خبرگزاری خاورمیانه / دیدبان انتخابات 1393

تاخیر در ارسال اسناد نامزدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، سبب کندی روند بررسی اعتراض ها و شکایت های انتخاباتی شده است.

به گزارش خاورمیانه؛ همزمان با دسته بندی شکایت ها و اعتراض ها در مورد نامزدان شامل فهرست ابتدایی و حذف شده، مقام های کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بررسی دقیق و همه جانبه این شکایت ها را نیازمند ارسال اسناد نامزدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میدانند.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به خاورمیانه می گوید که بررسی 474 شکایت در مورد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به آنها رسیده است.

به گفته وی، رسیده گی و نتایج این شکایت ها، ممکن است سبب تغییرات جدی در فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شود.

محسنی اظهار داشت که با توجه به درخواست های مکرر، کمیسیون مستقل انتخابات اسناد لازم برای بررسی را دیرتر در اختیار ما قرار داده و کار ما هم دیرتر آغاز شد.

وی اظهار داشت که انتظار دارند تا زودتر اسناد در اختیار آنها قرار گرفته و کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نیز مطابق برنامه و احکام قانون به شکایت ها رسیده گی کند.

بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، اعلام ماهیت و نوعیت شکایت ها نسبت به شماری از نامزدان، پیش از وقت است.

منبع افزود که بعد از رسیده گی به شکایت ها، نوعیت و ماهیت شکایت ها از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ابراز خواهد شد. با این حال، محسنی با تاکید به رسیدگی به شکایت ها، این روند را زمان گیر دانسته و می گوید که رسیده گی به شکایت ها روی فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات اثرگذار خواهد بود.

با این همه، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید میکند که اسناد اعتراض ها و شکایت ها در مورد نامزدان احتمالی به گونه علنی و با حضور ناظران نهادهای انتخاباتی بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اسناد مورد نیاز کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در مورد نامزدان، به زودی به این کمیسیون فرستاده خواهد شد. یکی از مشکلات عمده و شکایت های جدی که نیاز به بررسی دقیق دارد، موضوع دو تابعیته بودن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی است که نهاد مرتبط آن، وزارت خارجه می باشد.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری اش در این رابطه گفته بود که اسناد تابعیت دوم شماری از نامزدان در تماس با کشورهای سوم، تهیه شده است. به گفته وی، در بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 4 نامزد و چند معاون آنها دارای تابعیت دوم بود که افشای نام آنها مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات می شود.

بر بنیاد جدول زمانی انتخابات قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 عقرب اعلام شود؛ اما با توجه به چالش های فرا راه روند بررسی شکایت ها و اعتراض های انتخاباتی، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از احتمال تاخیر در نشر فهرست نهایی نامزدان سخن میزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *