نمایشگاه تولیدات معینیت تخنیکی ومسلکی وزارت معارف

نمایشگاه سه روزه ای امروز( 6عقرب) از تولیدات معینیت تخنیکی ومسلکی وزارت معارف افغانستان در شهرکابل برگزارشده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف ننگ معین تخنیکی ومسلکی وزارت معارف میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش تولیدات وابتکارات بخش مسلکی وتخنیکی نصاب آموزشی افغانستان، تشویق وترغیب دانش آموزان این بخش، جستجوی فرصت های کاری واشتغال برای دانش اموزان تخنیکی ومسلکی وجلب توجه نهاد های دولتی به بخش تخنیکی واستعداد های موجود درجوانان افغان مییاشد.

دراین نمایشگاه انستییتوت های مسلکی وتخنیکی  ولیسه های مسلکی وتخنیکی از 34 ولایت کشور به شمول نهاد های نیمه عالی ولیسه های مسلکی شهرکابل اشترک کرده اند.

دراین نمایشگاه که نزدیک به 200 غرفه به نمایش گذاشته بودند بیشتر از صنایع ساختمانی، برق، زراعت، صنایع دستی هنرهای نقاشی وخطاطی نماینده گی میکردند.

انکشاف وگسترش تعلیمات وتحصیلات مسلکی وتخنیکی درافغانستان:

مسولان انکشاف وگسترش تعلیمات وتحصیلات مسلکی وتخنیکی را نیاز اشد افغانستان پس از جنگ خوانده وتنها راه کارآفرینی و باز سازی کشورقلمداد میکنند.

به این اساس محمد اصف ننگ میگوید که وزارت معارف افغانستان با توجه ضرورت مبرم به کارگران ماهر وتکنیسین های فعال در رشته های مختلف برای بازسازی ونوسازی کشور طی فقط سه سال اخیراز 13 رشته به 73 رشته مورد نیاز مارکیت کار در داخل کشور نصاب تخنیکی ومسلکی را انکشاف وگسترش داده است.

وی در ادامه صحبت هایش افزود« ما از 95 سال قبل به این طرف نصاب تعلیمات مسلکی وتخنیکی را در کشور خود داریم ولی در سه سال اخیر انکشاف قابل ملاظه ای به میان آمده است، سه سال پیش ما 18 انستیتیوت مسلکی وحرفه ای داشتیم، امروز 103 انستیتیوت داریم، سه سال پیش ما 20 هزار شاگرد داشتیم، امروز ما 82 هزار شاگرد در بخش مسلکی وحرفه ای داریم و ما 42 مکتب مسلکی داشتیم واکنون 147لیسه مسلکی وحرفه ای داریم».

آقای ننگ میگوید که به همین زودی ها سنگ تهداب یک انستیتیوت تحقیقاتی مسلکی وحرفه ای قرار است درکابل گذاشته شود که سویه منطقه ای داشته باشد.

به گفته او قبل براین هیج انستیتوت تربیت معلم در بخش مسلکی وتخنیکی درافغانستان وجود نداشت ولی اکنون به کمک GIZیک موسسه آلمانی سه انستیتوت مسلکی وحرفه تربیت معلم داریم.

پلان انکشافی معینیت مسلکی وتخنیکی:

به قول مسولان تاسیس یک مرکز تحقیقی در بخش تخنکی وحرفه ای برای تحقیق وارزیابی مارکیت کارداخلی وخارجی، ارزیابی نصاب واولویت های این بخش در دست پلان است وعنقریب تهداب گذاری میگردد.

آنها ادعا میکنند که این مرکز بحیث محور تمام فعالیت های فنی حرفه ای کشور عمل خواهد کرد وبرابربا معیار های منطقه ای تاسیس خواهد شد.

ننگ می افزاید« پلان بنیادی دیگر این است که ما میخواهیم در حدود 500 واحد مسلکی وتخنیکی داشته باشیم هرچند تا کنون 250 واحد تخنیکی ومسلکی داریم ولی هنوز برای رفع نیازمندی های ما کافی نیستند».

قرار است در هر ولایت سه انستیتوت مسلکی حرفه ایجاد شوند ودر هر ولسوالی حد اقل یک لیسه فنی حرفه ای نیز تاسیس گردد.

آقای ننگ روی بهبود کیفی تعلیمات وتحصیلات مسلکی تاکیده کرده میگوید که تا زمانیکه نیروی بشری افغانستان طبق بازار کار ونیاز های بازسازی کشور ماهر نشوند سودمند نخواهند بود، این کار نیازبه تحلیل مارکیت وانطباق نصاب براساس نیاز های مارکیت صورت گرفته میتواند.

نیازبه توسعه تعلیمات وتحصیلات فنی حرفه ای درکشور:

قربان حقجورییس هیات عامل اطاق های تجارت وصنایع افغانستان مشکلات نا امنی، تروریزم ومعضلات اجتماعی را وابسته به بیکاری میداند.

به باور حقجو حکومت افغانستان در 12 سال گذشته نتوانست که بر مشکلات تروریزم ونا امنی موفق شود، علت اصلی در بیکاری ومشکلات اجتماعی اقتصادی کشور وابسته است.

او تاکید میکند که اگر به این مشکل توجه کافی صورت نگیرد در آینده بزرگتر از امروزخواهد شد.

او مگوید« ما امروز با مشکل جدی بیکاری مواجه ایم، مشکلی که کمتر از تروریزم نیست، در حالیکه در داخل کشور به قدر کافی کار داریم، علت این بیکاری عدم مهارت کاگران داخلی است وبنابراین براساس آمارهای وزارت کارواموراجتماعی، شهدا ومعلولین هم اکنون بیش از 150 هزار کارگر خارجی درافغانستان مصروف کار اند که بیشترین شان همین تکنیسین های وکارگران ماهر پاکستانی اند».

به گفته او همه ساله تعداد فارغان صنف دوازدهم در حال افزایش اند، درحالیکه دانشگاه های دولتی قادر به جذب همه آنها نیستند واز جانبی هم همه مردم توان هزینه ادامه تحصیل به شکل خصوصی را ندارند، به این اساس نیاز است که روی بخش فنی حرفه کار بیشتر صورت گیرد.

او انتقاد میکند« هزینه هنگفتی از سوی حکومت برای آموزش یک شاگرد در12 سال دوره مکتب صورت میگیرد ولی بعداز 12 سال همان شاگرد فرصت ادامه تحصیل ندارد واز جانبی هیج مسلکی را اشنایی ندارد در نتیجه هزینه دولت هدر میرود وشخص هم بعد از 12 سال درس بیکارمیماند».

او پیشنها میکند که باید نصاب آموزشی معارف افغانستان از صنف نهم به بعد مسلکی ورشته ای شود. تا تعداد زیادی از فازغان لیسه ها به مارکیت کار جذب شده وهزینه دولت نیز موثر مصرف شود واز جهتی هم مشکلات اقتصادی واجتماعی کاهش خواهند یافت.

به عقیده حقجو افغانستان با داشتن نیروی بشری جوان ومستعد نه تنها قادر به کفایت مارکیت داخلی است که قادر است به مارکیت های منطقه ای کار نیز کارگر صادر کند.

این درحالیست که اقای گوستاو رایر رییس موسسه GIZ یک موسسه آلمانی به توسعه وانکشاف تعلیمات وتحصیلات مسلکی افغانستان وعده همکاری داده میگوید که این گونه نمایشگاه ها مردم را درخصوص آینده شان خوش بین ساخته وموسسات تعلیمی وتحصیلی را مردم از خود فکر میکنند.

وی پیشنهاد میکند« تحقیات ما نشان میدهند که افغانستان مثل آلمان یک سیستم غیر مریی استاد شاگردی دارد یعنی به شکل غیر رسمی نوجوانان در کارگاه های افراد ماهر به شاگردی میپردازند، این بهترین سیستم است اگر توجه شود این سیستم دوسویه شود یعنی شاگردان هم درس رسمی داشته باشند وهم به شکل سنتی نزد استادان خود عملی کارکنند فرایند تربیت کارگران ماهر وتکنیسین ها بسیاز سریع وموثر به پیش خواهد رفت».

این درحالیست که مهاجرت های وسیعی جوانان بیکار افغان نه تنها معضل برای کشور های مقصد شده است که تاکنون صد ها جوان جان شان را در مسیر راه از دست داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *