آشتی و مصالحه دو قوم بعد از ده سال خصومت در غور

خبرگزاری خاورمیانه – غور

دو قوم تحت نام جعفري ها و پارسي ها بعد از چندین سال خصومت و نارضایاتی با پا درمياني كميته صلح ولايتي غور آشتی و مصالحه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قوم جعفري و پارسي ها  از ساكنين اصلي ولسوالي پسابند ولایت غور هستند آنان از ده سال بدينسو برسر موضوعات حقوقي با يك ديگر خصومت داشته اند.

به گفته مقامات محلی غور،  15 تن از بزرگان اين دو قوم صبح روزجمعه با پادرمياني كميته صلح ولايتي اين ولايت دريك نشست آشتي و مصالحه كردند.

عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غورگفت: در این نشست که با حضور مقامهاي محلي و 15 تن ازبزرگان دوقوم جعفري و پارسي ها برگزار شد، به خصومت هاي 10 ساله آنان پايان داده شد.

وي گفت: اين دو قوم كه در ولسوالي پسابند غورزندگي ميكنند، برسر مسائل حقوقي با يكديگر دشمني داشتند و تاكنون چندين مرتبه ميان اين دو قوم درگيري هاي مسلحانه صورت گرفته اما کمیته صلح ولايتي غور و رياست امنيت ملي میان این دو قوم  آشتی کرده اند.

در این نشست با صدور يك قطعه نامه چند ماده اي قرار شد دو قوم براي آمدن آرامش و ثبات و مقابله با مخالفين مسلح، با دولت همكاری کنند.

همچنان مسئولان محلي غور ميگويند: بزرگان اين دو قوم وعده داده اند که بمنظور پيوستن مخالفين مسلح دولت در ولسوالي پساوند غور به زندگي صلح آميز  با كميته صلح ولايتي صلح همكاري می کنند.

اختلافات ودرگيري هاي قومي و فعاليت بيش از حد افراد مسلح غيرمسئول ازجمله بزرگترين چالشهاي دولت در ولايت غور محسوب ميگردد .

دراين اواخر مسئولان محلي درغور گفته اند در اثرعوامل مختلف ازجمله تقويت نيروهاي امنيتي و همچنان گسترش فعاليت هاي كميته صلح ولايتي اين ولايت، در صفوف افراد مسلح غيرمسئول كاهش 50 درصدي آمده است و اوضاع امنيتي اين ولايت نسبت به گذشته بهبود را نشان ميدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *