افزایش بیکاری با منحل شدن انجوها های خارجی در کشور

با مسدود شدن برخی از انجوها ها و شرکت خارجی بیکاری در کشور درحال افزایش است و این مساله مردم و دولت افغانستان را نگران ساخته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولان در اداره سرمایه گذاری (آیسا) میگویند که تلاش ها جریان دارد که با تشویق سرمایه گذاری های کوچک و متوسط داخلی گراف بیکاری در کشور پایین آورده شود.

وفی الله افتخار رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در یک سال اخیر شمار کارگران پارک صنعتی پلچرخی از 32 هزار تن به 43 هزار تن رسیده اند و این افزایش درست پس از اعلام برخی از فرصت های تشویقی برای سرمایه گذاران داخلی صورت گرفته است.

به گفته وی هم اکنون در حدود 1100 نمره صنعتی در پارک صنعتی پلچرخی توزیع شده اند ولی فقط درحدود 250 تا 280 نمره فعالیت های تولیدی دارند وسایرنمره های دیگر غیرفعال ویاهم به گدام های ذخیره ای کرایی تبدیل شده اند.

وی تاکید میکند که تلاش ها برای استملاک دوباره این نمره جریان دارند تا دوباره برای افراد واجد شرایط وصنعتگران توزیع گردد.

وی تصریح میدارد« هم اکنون 30 % از پارک پلچرخی فعالیت های تولیدی دارند و70% دیگر غیر فعال ویا به گدام های کرایی تبدیل شده اند. این گونه برخورد با نمره های صنعتی خلاف اصول بوده ما سه تا چهاره ماه وقت میدهیم که آنان نیز فعالیت های تولیدی شان را آغاز کنند در غیر صورت این نمره ها دوباره استملاک شده دوباره برای صنعتگران واجد شرایط توزیع خواهند شد».

به گفته افتخار هم اکنون در حدود 1200 فابریکه در 8 پارک صنعتی موجود فعالیت دارند و در تمام افغانستان درحدود 2500 فابریکه در حالی فعال اند که اکثریت شان بیرون از پارک های صنعتی بدلیل نداشتن جای درپارک های صنعتی فعالیت های تولیدی دارند.

به قول افتخار در 20 ولایت دیگر جاهای پارک های صنعتی مشخص شده ولی هنوز فعال نشده اند.

گفتنی است که نزدیک به 11 میلیارد دالر تا کنون توسط سرمایه گذاران داخلی سرمایه گذاری شده وتوقع میرود پس از ازریابی جدید این رقم به بالاتر از15 میلیارد رسیده باشد.

رشد سرمایه گذاری داخلی تنها راه کاهش بیکاری قلمداد میشود وجدیدا تلاش های از سوی حکومت افغانستان بمنظور سرمایه گذاری های داخلی بخرج داده میشود اما به باور مسولان هنوز امتیاز های موجود برای سرمایه گذاران داخلی به مراتب کمتر از امتیازهای است که درکشورهای منطقه وهمسایه برای سرمایه گذاری های داخلی درنظر گرفته میشود.

براساس آمارهای تخمینی آیسا تا کنون تا 250000 تن در بخش صنعت وتولید مصروف کارشده اند، توقع میرود با فعال شدن پارک های صنعتی جدید وفعال شد بخش غیر فعال پارک صنعتی پلچرخی تعداد کارگران به دو چند برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *