احمدزی: کاتب تاریخ را به عنوان یک علم در کشور مطرح کرد

کاتب میراث دار تاریخ ماست و او ضمن اینکه بنای علمی تاریخ را در افغانستان گذاشت یک تاریخ نویس رئالیست و واقع نگر بوده تاریخ حاکمان آن روز را با تمام جزئیات آن به ثبت رسانیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در سیمنار علمی ” فیض محمد کاتب ” که امروز (19 میزان ) در دانشگاه غرجستان برگزار گردیده بود دکتر اشرف غنی احمد زی ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد کاتب را به بحث گرفته گفت کاتب تاریخ نویسی بود که با درک م دریافت درست و منطقی و با علم به تاریخ واقعیت های روز آن زمان را به خوبی و به دور از اغراق و تحریف ثبت تاریخ نمود.

احمد زی بیان داشت که کاتب دو میراث بزرگ علمی  را در خود داشت که مهم ترین آن آثار بزرگ تاریخ نویسی اسلامی را از بیهقی تا جهانگشایی نادری تا آثار معاصر از زیر و رو می‌دانست.

وی بیان داشت که او در زمانی که مثل زمان ما نبود که با یک کلید به عالمی از معلومات برسیم ماه‌ها و شاید سال‌ها به دنبال یک کتاب بود تا آن را به دست آورده مطالعه نموده و برایش منبع الهام شود.

اشرف غنی احمدزی سپس به ویژگی‌های تاریخ اسلامی پرداخته گفت که در تاریخ نویسی اسلامی واقع گرایی مهم ترین و بارز ترین شاخصه اش بوده و به همین دلیل میراث تاریخ نویسی اسلامی یک میراث بسیار روشن و برای مردم ماست.

احمدزی می‌گویدکه خیلی‌ها فکر می‌کنند که کاتب یک واقعه نویس است واین به شناخت ما از او بر می‌گرددو خیلی ها فکر میکنند پشت سر تاریخ نویسی کاتب یک ساختار علمی قرار ندارد در حالی که کاتب به هیچ وجه واقعه نویس نیست  بلکه او هم مورخ است و هم از ممثلین علم تاریخ است.

به گفته احمدزی کاتب بسته به زمان خودش مطالعه و تحقیقی پیرامون تاریخ و واقعیت‌های روز داشته زیرا وی هم کتابدار و کاتب در بار بوده است و هم به مجلس‌های ادبی دسترسی داشته و در بیشتر این مجالس به خصوص مجالس ادبی بیدل شناسی شرکت داشته و بهر‌های علمی فراوانی برده است.

وی در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از جامعه افغانستان با وجود مسلمان بودن اکثریت مطلق آن گفت: “بدبختانه فهم تاریخی ما از اسلام بسیار کم و ضعیف است.”

وی با وجود اینکه بخشی عظیمی از تاریخ این سرزمین را تاریخ تلخ جنگ، نفاق بی عدالتی و خشونت میداند ولی تاکید می‌کند که ما باید فهم درستی از تاریخ اسلامی و تاریخ 5هزار ساله و تاریخ 50 هزار ساله حضور انسان در این سرزمین داشته باشیم.

اشرف غنی می‌گوید که همه‌ای ما میدانیم که بخشی از تاریخ ما نشان دهنده‌ای ظلم و بی عدالتی نفاق و تفرقه وفزون خواهی رهبران و پادشاهان سابق افغانستان است ولی باید درک شود تا دیگر تکرار نشود.

وی درپایان این سیمنار علمی تاریخ 40 سال پسین را تاریخ تلخ می‌داند و می‌گوید که ما باید جبر تاریخ را قبول کنیم که همه‌ای ما محصول تاریخ هستیم اما شکار جبر تاریخ نشویم.

کاتب تاریخ نویسی قهاری بود که در دوران عبدالرحمن خان توسط استادش به دربار راه پیدا نموده و با استفاده از موقعیتی  که در اختیار داشت موفق شد5 جلد کتاب بنام سراج التواریخ نوشته و احتمال می‌رود که با گذشت زمان آثار دیگری نیز از او رو نما گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *