زنان و چگونگی حضور آنان در پروسه انتخابات آینده کشور

با شدت گرفتن رقابت های انتخاباتی، تب وتاب های سیاسی اجتماعی نیز بالاگرفته اند، این روزها مجالس ومحافل نهاده های مدنی وفعالان حقوق زن نیز در کابل گرم شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دیدبان افغانستان به همکاری نهاد تحقیقاتی حقوق زنان واطفال نشستی را زیرعنوان«بسیج ومشارکت زنان در فرایند گذاری سیاسی افغانستان» با اشتراک فعالان حقوق زن وبرخی از فعالان مدنی در کابل برگزارکرد.

مسولان میگویند که این هفتمین نشست ساحوی است که در زون های مختلف افغانستان برگزارشدند. هدف از تدویر این نشست ها جمع آوری نظریات وپیشنهادات فعالان حقوق زن ونهاد های مدافع حقوق زن برای ارئه یک برنامه عمل به دولت خوانده میشود.

در نشست امروزی موضوعات «بررسی دست آورد های زنان در 12 سال گذشته، تحلیل ودورنمایی صلح وتاثیر آن بروضعیت زنان، بررسی وتحلیل انتخابات ریاست جمهوری وتاثیر آن روی وضعیت زنان، بررسی تاثیرات انتقال مسولیت های امنیتی وکاهش کمک های اقتصادی جامعه جهانی بروضعیت زنان و دورنمایی اوضاع سیاسی، اجتماعی وا قتصادی زنان در مقطع پس از 2014». با اشتراک برخی از فعالان حقوق زن مورد بحث وتحلیل قرار گرفتند.

خانم ثریا صبحرنگ  فعال حقوق زن مشارکت سیاسی، اجتماعی واقتصادی زنان در 12 سال گذشته درافغانستان را از دست اوردهای مهم افغانستان وجامعه جهانی توصیف کرده حضور زنان در نهاد های بزرگ ملی چون پارلمان، حکومت، قضا ونهاد های مدنی را گام های به جلو میخواند.

وی تصریح میدارد« معرفی شدن چند زن به عنوان معاونان چند نامزد ریاست جمهوری را ما به فال نیک میگیریم ویک گام دیگر به پیش میخوانیم هرچند سمبولیک و شعاری باشند».

اما درعین حال خانم ثریا پرلیکا رییس اتحادیه زنان افغانستان، نقش زنان در روند انتخابات را کمرنگ خوانده ابراز عقیده میدارد که در این قسمت کوتاهی از زنان نیست که آگاهانه از سوی قانون گذاران فرصت ها برای زنان محدود شده است.

وی مشکلات امنیتی را یک عواملی برای کمرنگی حضور زنان تعریف کرده میگوید« هیج زنی قادر نیست که یک میلیون افغانی بپردازد ویا در چنین شرایط نا گوار 100 هزار کارت تایید جمع آوری کند، باید برای زنان تبعیض مثبت قایل میشدند».

او از همه زنان میخواهد که متحد، متعهد وهوشیارانه به روند انتخابات اشتراک کنند وبه نامزد رای بدهند که به ارزش های مدرن، حقوق زن وحقوق بشر باورمند بوده آجندای جامع داشته باشد.

دیدبان افغانستان در نظر دارد که یکماه دیگر کنفرانس ملی در رابطه با وضعیت زنان را در کابل برگزار نموده برنامه عملی را با اشتراک نماینده گان از سراسرکشور به دولت ارائه نماید.

این نهاد قبل براین کنفرانس های ساحوی را در زون های بامیان، هرات، قندهار، مزارشریف وقندوز برگزار کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *