تجلیل از روز معلم در کابل

به خبرگزاری خاورمیانه، سیزدهم میزان روز معلم با اشتراک مقام های ارشد وزارت معارف، شمار از آموزگاران ودانش آموزان در شهرکابل به شکل رسمی تجلیل شد.

فاروق وردک حضرت محمد پیامبر مسلمانان را معلم خوانده مقام معلم را والا وقابل قدر تعریف کرد. به باور وردک تنها راه انکشاف وبهروزی افغانستان تقویت وتعمیم تعلیم وتربیت است. ورک گفت که برای بهبود کیفیت درسی در نظام معارف افغانستان وبهبود معیشت معلمان برنامه های خوبی را وزارت معارف روی پلان دارد.

آقای وردک از تلاش های وزارت معارف برای بهبود معیشت معلمان خبرداده گفت « تا حال 183 هزار آموزگار شامل قانون رتب ومعاش شده اند، برای 180 هزارمعلم دیگر برنامه های آموزشی عاجل ارتقای ظرفیت فراهم دیده ایم و106 هزار معلم ما اکنون صاحب یک یک نمرده زمین رهایشی هستند».

به گفته وی افغانستان در دوران طالبان فقط چهار دارالمعلمین داشت ولی امروز288 دارالمعلمین در افغانستان فعالیت دارند و50 % این دارالمعلمین ها در ولسوالی ها موقعیت دارند. به قول او هم اکنون بیش از 68 هزا ردانشجو در موسسات تربیت معلم افغانستان مصروف فراگیری علم وتحصیل هستند.

براساس اظهارات وردک هنوز چالش های فراوانی معارف افغانستان را تهدید میکنند که یکی هم درجه تحصیلی پایینتر از صنف 14 هم 50% از معلمان برحال معارف افغانستان است و 36 هزارمعلم دیگر هنوز شامل قانون رتب ومعاش نشده اند. وردک اداره های را در دراین مورد به کارشکنی وعدم توجه متهم کرد.

همچنان آقای وردک والیان را متهم به کارشکنی وبی توجهی در مورد توزیع زمین های رهایشی برای معلمان کرده اضافه داشت« تکرار میکنم  که والیان عزیز بشنوند، در هر ولایت که شهرک معلمان توزیع نشده، والی صاحب گرامی دیگر کارشکنی نکند. ما امروز به همین درخواست اکتفا میکینم ولی تا دو یا سه هفته دیگر اگردریکی از ولایت ها شهرک معلمان آماده تزیع نشد باز ما اقدام های جدی خواهیم کرد».

این درحالیست که معلمان از بی توجهی مسولان در رفع مشکلات معلمان شاکی اند.معلمی که از بردن اسم اش خود داری ورزید فه خبرگزاری خاورمیانه گفت« درست است وزیر صاحب از برخی از امتیاز برای معلمان گفت ولی نمیشد که در برابر وزیر ایستاد میشیدیم ومیگفتیم که وزیر صاحب همه این خبر ها نادرست است وهنوز برخی از حقوق حقه ما ضایع میشود چه برسد به نمره های رهایشی».

معلمی دیگری میگوید« حقوق نگرانی از صنف معلمان بدلایلی نا معلومی ضایع میشود وکسی نمی فهمد که کدام اداره آنرا میخورد فقط در ماه نخست سال به برخی از معلم ها حقوق نگرانی از صنف را دادند ولی دیگر بدون دلیل معذورت خواستند حالا کیست که بپرسد؟».

 اخیرا شازمان سفافیت بین المللی وزارت معارف را به فساد گسترده متهم کرد ولی وزیر معارف رد میکند میگوید که در هیج اداره معارف افغانستان رشوه ای وجود ندارد ولی آقای وزیر از اختلاص بودیجه های انکشافی چیزی  بزبان نیاورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *