جامعه جهانی کمیسیون شکایات انتخاباتی را کمک می کند

یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد درافغانستان امروز (11 میزان) در نشست خبری ای درکابل از تمرکز شورای امنیت ملل متحد واعضای شورای امنیت روی روند انتقال مسولیت های امنیتی وخروج نیروهای خارجی خبرداده گفت که شورای امنیت وجامعه جهانی یک ارزیابی نهایی از پروسه انتقال امنیتی درافغانستان انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یان کوبیش گفت« باوجود مصروفیت شورای امنیت وجامعه جهانی برمشکلات جاری در سوریه، ایران وخاورمیانه هنوزهم افغانستان را در محور توجه اش دارد».

به گفته وی هرچند برخی از مشکلات موجود درافغانستان قابل چشم پوشی نیست ولی ظرفیت های را که نیروهای امنیتی افغانستان بدست آروده اند میتوانند وضعیت را کنترول نمایند.

به گفته آقای کوبیش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز یکی از بحث های جدی بود که در جلسه شورای امنیت مطرح شد. انتقال سالم سیاسی، برگزاری یک انتخابات مبتنی بر قانون اساسی افغانستان، شفاف وهمه شمول نیز مورد تاکید شورای امنیت ملل متحد است.

وی افزود« آمادگی های که برای برگزاری انتخابات ازطرف افغانستان اتخاذ شده است در شورای امنیت مورد تمجید قرار گرفت واین آمادگی ها نسبت به آمادگی های انتخاباتی در سال های 2004، 2005، 2009 و 2010 بهتر توصیف شد».

قرار است کمک های مالی، تخنیکی ولوژیستکی توسط جامعه جهانی در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار گیرند تا این کمیسیون هرچه زودترکارش اغاز نماید.

آقای کوبیش روند ثبت نام رای دهندگان را نیز خوب ارزیابی کرده گفت که تاکنون 1.8 میلیون رای دهنده جدید ثبت نام کرده اند که حضور زنان درآن تا 30% مشاهده میشود.

هیات نمایندگی ملل متحد درافغانستان گفت که انجام کمک های مالی، تخنیکی ولوژیتسکی برای آغاز کار این کمیسیون به زدوترین فرصت در دستور کار این نهاد بین المللی قرار دارد.

به باور کوبیش کمیسیون شکایات انتخاباتی، قانون انتخابات وچهارچوب که برای انتخابات پیش رو در نظر گرفته شده است ازجمله دلخوشی های جامعه جهانی وشورای امنیت محسوب میشود.

وی در ادامه صحبت هایش افزود« در جلسه شورای امنیت در مورد حقوق بشروحقوق زن درافغانستان تاکید شد، شورای امنیت حمایت هایش را برای رسیدگی به قضایای حقوق بشر وبهبود حقوق زنان تا پس از 2014 ادامه خواهد داد».

آقای کوبیش با یاد آوری از حضور کمرنگ زنان در شوراهای ولایتی از نهاد های ملی ورسانه های افغانستان خواست که زنان را برای نامزد کردن به شوراهای ولایتی تشویق نمایند.

براساس اظهارات آقای یان کوبیش شورای امنیت وجامعه جهانی حمایت های کافی ولازم تخنیکی، مالی ولوژیستکی شان را از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 2014 وانتخابات پارلمانی در 2015 اعلام کرده وقاطعانه حمایت خواهند کرد.

جلسه شورای امنیت حدود دو هفته قبل به تاریخ 19 سپتامبر در نیویارک برگزارشده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *