کمک 32 میلیون دالری چین برای 2013 اقدام نیکی است

حامدکرزی رئیس جمهورکشورمان در جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز (یکشنبه) در ارگ ریاست جمهوری گفت: کمک نقدی 32 میلیون دالری چین برای سال 2013 به افغانستان یک اقدام ارزنده ای است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در رابطه به نتایج سفر اخیر هیات عالی رتبه افغانستان به کشور چین گفت این سفر از لحاظ گسترش روابط دوجانبهء سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پیامدهای مثبتی را با خود به همراه داشت.

او گفت: مقامات چینائی ضمن ملاقات با هیئت بلند رتبه افغانی، اقدامات اخیر حکومت افغانستان در راستای تامین صلح و آشتی ملی و عقد پیمان ها و موافقتنامه های ستراتیژیک دوجانبه با کشورهای منطقه و جهان را مورد تائید و حمایت قرار داده و خواهان تسریع پروسه صلح و آشتی ملی در کشور گردیدند.

رئیس جمهور کرزی، سپردن 32 میلیون دالر امریکائی کمک نقدی کشور چین به اقتصاد کشور برای سال 2013 را اقدام ارزنده ی خواند.

 همچنین در این نشست داکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی گفت که افغانستان و چین توافق کردند تا روابط دو جانبه در امر تبادلهء اطلاعات و تجارب مبارزه با تروریزم را تقویت نموده و چین تعهد کرد تا در این راستا به ارتقای ظرفیت های بشری و تخنیکی نهاد های امنیتی افغانستان کمک کند.

 در ادامه ای جلسه وزرای دفاع ملی و امورداخله در رابطه به وضعیت امنیتی ولسوالی های کران و منجان و وردوج ولایت بدخشان صحبت کردند و تصمیم گرفته شد تا نیروهای امنیتی کشور در ولایت بدخشان درجهت اعاده امنیت، اقدامات عاجل و هماهنگ شده را روی دست گیرند.

 همچنان، سترجنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح درمورد پایان مرحله اول عملیات مشترک نیروهای امنیتی و اتخاذ آمادگی های لازم بخاطر آغاز مرحله دوم عملیات ها در ولسوالی چپه دره ولایت کنر معلومات لازم را ارایه نمود و رئیس جمهورکرزی به بازگشایی هرچه عاجل شاهراه کنر – نورستان، تاکید ورزید.

اعضای جلسه شورای امنیت ملی پیشنهاد مشترک وزرای دفاع ملی، امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مبنی برقایل شدن امتیازات مالی برای پرسونل نیروهای امنیتی افغان که عملاً درساحات خنثی سازی ماین و مواد انفجاریه مصروف ایفای وظایف هستند را مورد بررسی قرار داد و فیصله که درتفاهم با وزیرمالیه، با در نظر داشت خطرات حاصله در انجام وظایف، امتیازات بیشتر لازم مادی به آنان پرداخته شود.

 در این جلسه وزیرخارجه امور کشور درمورد پیشنهاد سازمان ملل متحد مبنی بر دعوت یک تعداد افسران پولیس کشورهای عضو ملل متحد که در چارچوب قوای حفظ صلح ملل متحد استخدام و ایفای وظیفه نمایند، معلومات لازم را به مجلس ارایه نمود که مورد تائید شورای امنیت ملی قرار گرفت.

همچنان اعضای جلسه شورای امنیت ملی فیصله نمودند که در تفاهم با اداره مستقل ارگانهای محل، وزارت امور داخله و دفاع ملی تمام اقدامات مناسب را که منتج به تامین امنیت بیشتر درمسیر شاهراه های کشور گردد، عملی نمایند.

 تأمین امنیت هرچه بیشتر و تحکیم حکومت داری خوب در ولسوالی ازره ولایت لوگر، یکی ازموضوعاتی دیگر بود که توسط رئیس اداره مستقل ارگانهای محل و وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل پیرامون آن گزارش تفصیلی ارایه گردید.

درختم جلسه شورای امنیت ملی روی ظرفیت های هوایی کشوربحث کردند و به پیشنهاد وزیر مالیه کشورمبنی بر خریداری ۴ بال طیاره ترانسپورتی نوع بوینگ ۷۲۷ مربوط شرکت آریانا توسط وزارت دفاع ملی کشوررا منظور نموده، خاطرنشان گردید که به منظور حل مشکلات ترانسپورتی پرسونل اردوی ملی، وزارت دفاع ملی ازتخصیص مربوط خویش ۴ بال طیارات بال ثابت متذکره شرکت آریانا، معه پرزه جات ترمیماتی آن را خریداری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *