امضای 14 قرارداد انکشافی در وزارت انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد چهارده پروژه‌ای انکشافی را با شرکت‌های ساختمانی به امضا رساند که با اجرای موفق این پروژها روند تطبیق کار ها گسترش پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ویس احمد برمک وزیر انکشاف دهات کشور امروز(27 سنبله ) در یک نشست خبری ضمن امضای قرار داد 14 پروژه‌ای انکشافی با شرکت های خصوصی افغانی گفت: این پروژه‌ها شامل جاده اعم از خامه و قیر ریزی شده، پل های مواصلاتی، هموار کاری، جغل اندازی، پل اهنی و… می باشد.

به گفته وی، مجموع هزینه‌ای این قرار داد ها 461 میلیون افغانی می باشد.

وزیر احیا و انکشاف دهات با اشاره به اهمیت راه سازی در کشور گفت که ساخت زیربناها، جاده ها، بهبود سیستم حمل و نقل و مواصلات در سطح افغانستان، باعث پیشرفت کشور می گردد.

وی از کمک های مردم در راستای تطبیق پروژه های انکشافی این وزارت ابراز خرسندی کرد و گفت: ” در بعضی مناطق، در تطبیق پروژه ها با مشکلات امنیتی روبرو می شویم؛ ولی همواره حمایت و پشتیبانی مردم با ما بوده و توانستیم پروژه ها را با موفقیت تطبیق کنیم”.

آقای برمک همچنین از دستاوردهای 3 ماه اخیر این وزارت گفته و تصریح کرد که در این مدت، 1194 پروژه انکشافی با هزینه 94 میلیون دالر تطبیق شده که در مجموع، 600هزار روز کاری برای مردم روستا ها ایجاد می شود.

وی تاکید کرد که اگر کار امروز وزارت انکشاف دهات را با ده سال پیش مقایسه کنیم؛ در قسمت تامین کیفیت پروژه ها، پیشرفتی بسیار واضح و بزرگ دیده می شود.

وزیر احیا و انکشاف دهات حین امضایی این قرار داد ضمن یاد آوری نقش حیاتی سرک در امر تسریع تطبیق  سایر برنامه‌های و رفع نیاز‌مندی‌های  روستائیان از شرکت های خصوصی قرارداد کننده خواست تا پروژه های قرار داد شده را با کیفیت بهتر و در زمان معین آن تطبیق نمایند تا مورد استفاده روستاییان قرار بگیرد.

گفتنی است که برنامه همبستگی ملی در اواسط سال 2003 از طرف حکومت ایجاد شد و از طرف بانک جهانی و انجمن انکشاف بین المللی مورد حمایت قرار گرفت. هدف اساسی آن تقویت نهادهای محلی  و توانمند ساختن مردم از طریق شبکه ها خودگردان محلی می باشدولی این قرار داد از طریق برنامه‌ی ملی راه سازی روستایی این وزارت مورد تطبیق قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *