نگرانی جوانان از برگزاری انتخابات آینده در کشور

شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر امروز (دوشنبه) در یک نشست خبریدر کابل از قومی شدن جهت گیری های سیاسی، ایتلاف های انتخاباتی و کمرنگی حضور زنان در روند انتخابات ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید میثم احسانی عضو این شبکه به خبر گزاری خاورمیانه گفت که اخیرا طوری که مشاهده میشود تمام جهت گیری ها سیاسی واتحاد های انتخاباتی بطرف قومی شدن در حرکت اند.

او گفت: این نگرانی ها وجود دارد که مبادا این جهت گیری ها انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان را از عادلانه و شفاف بودن، منحرف سازد.

او همچنان از کمرنگی حضور زنان در روند انتخابات شدیدا ابراز نگرانی کرده گفت:« حضور زنان در ایتلاف های سیاسی که تا حال شکل گرفته اند اصلا مشاهده نمیشود، اما نگرانی ما از کمرنگی حضور زنان در ساختار های انتخاباتی دولتی است.

به باور وی، روند ثبت نام زنان بسیار ناچیز به نظر میرسد واز طرف دیگر آگاهی دهی کمیسیون انتخابات بسیار در حد پایین است».

به گفته وی نهاد های فعال در حوزه زنان در این مورد توجه ندارند، علمای دینی در این قسمت تلاش نمیکنند.  این شبکه پیشنهاد میکند که که کمیسیون انتخابات از طریق علمای دینی، نهاد های فعال زن تلاش های وسیعی را در ولایات و روستاهای افغانستان برای گسترش حضور زنان در روند انتخابات براه اندازد.

خانم نگینه سوسن فیض عضوشبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر باورمند است که حضور زنان فقط در شهرکابل به مسایل سیاسی؛ نمیتواند برای رفع مشکلات زنان در کشور کفایت کند.

وی می افزاید:« ما میدانیم که در افغانستان مشکلات زیاد است ولی باید با تلاش های نهایی و وسیع برای تامین حقوق فطری و اساسی زنان بخرج بدهیم. حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را قانون اساسی افغانستان به همه افغان ها داده همه زنها باید در روند انتخابات اشتراک کنند ولطفا از این وضع خمود وجمود بیرون شوند واز حقوق سیاسی شان استفاده نمایند».

نادیه ندیم مشاور شبکه فعالان جوان برای اصلاح وتغییر باورد دارد که اصولا باید در تمام نهاد ها وساختار های دولتی وغیر دولتی حضور زنان بحد کافی وجود داشته باشد.

او می افزاید:« بدون شک نگرانی شبکه فعالان جوان برای اصلاح وتغییردر مورد کمرنگی حضور زنان در روند انتخابات یک واقعیت است من تایید میکنم. بنظر من این مساله یک چالش بزرگ در برابر انتخابات وسرنوشت سیاسی افغانستان است».

واکنش های نهاد های سیاسی ومدنی پس از آن شدت گرفت که روز پنجشنبه گذشته اتحاد انتخاباتی ای با اشتراک بیش از 15 حزب وایتلاف سیاسی به رهبری داکتر عبدالله، احمد ضیا مسعود، جنرال دوتسم، محمد محقیق، داکتر سید علی کاظیمی وسایر نهاد های سیاسی دیگر درکابل شکل گرفت.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *