نگرانی شرکت های ترانسپورتی از نبود امنیت در شاهراه غرب کشور

شماری از رانندگان شرکت های مسافربری و ترانسپورتی زون غرب کشور ضمن نگرانی تز نبود امنیت امروز (7 سنبله) در یک اقدام اعتصاب گونه خواهان تامین امنیت شاهراه های زون غربی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری خاو رمیانه، جاجی احمدالله معاون شرکت ترانسپورتی احمدشاه ابدالی که سازمان دهنده این اعتصاب است میگوید که تا زمانیکه امنیت شاهراه قندهار، هرات، غزنی، هلمند وسایر ولایت های غربی کشور تامین نشود آنها از رفت آمد وسایط نقلیه مسافر بری جلوگیری میکنند.

به گفته وی تمام شرکت ها ونماینده گی های ترانسپورتی مسافربری زون غرب کشور متعهد شده اند که تا وقتیکه دولت وارگان های امنیتی دست به کار عملی نزنند آمد وشد در شاهراه های غرب افغانستان را توقف میدهند.

احمدالله می افزاید:« ما از ماین، از خرابی راه ها، از اتش زدن های طالبان وسایر مشکلات راه شکایت نداریم ما از دزدی، بی ناموسی وبی عزتی که اخیرصورت میگیرد بی حوصله شده ایم».

راننده گان لین غرب افغانستان شکایت دارند که اخیر در چندین مورد دزدان اموال مسافران وموترداران را به سرقت برده وبه زنان در مسیر شاهراه ها نیز تجاوز کرده اند.

وی شاکی است که آنها چندین مورد به والیان مربوط، قمندانی های امنیت ولایت های مسیر غرب واداره های امنیتی مرکز شکایت کرده اند ولی کسی بازخواست نکرده است.

محمد نسیم نماینده شرکت مسابری ناصری نیزشاکی است ومیگوید که بیش از این شاهد بی ناموسی وبی عزتی زنان در مسیر راه بوده نمیتوانیم.

وی می افزاید:« تمام دزدی ها وتجاوز به زنان درساحه پولیس انجام میشود، درست است که طالبان موتران را به مین میپرانند، مسافران میکشند وراننده گان را میکشند ولی دزدی نمیکنند وبه زنان هم تجاوز نمیکنند. ما از همه این کار ها، هم از دزدان وهم از طالبان خسته شده ایم شخصا رییس جمهور باید به این مشکل رسیده گی کند».

انجنیر عبدالقهار رییس انسجام وانکشاف ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت وهوانوردی افغانستان مشکلات راننده گان زون غرب را تایید کرده میگوید که وزارت ترانسپورت نیز مشکلات انها را به گوش مسولان رسانده اند ولی تا کنون کاری جدی انجام نشده است.

وی میگوید که وزارت ترانسپوت از توقف وسایط مسافر بری در لین های غرب کشور حمایت میکند وتا زمانیکه شخص رییس جمهور به این مشکلات توجه نکند آنها به توقف وسایط شان ادامه میدهند.

این درحالیست که تمام شاهراه های کشور مصونیت وامنیت نداشته هر ازگاهی در مسیرکابل به زون مرکزی کشور نیز مسافران آزار واذیت وتوسط افراد مسلح ناشناس مورد چپاول قرار میگیرند ودر موارد هم کشته شده اند ویا هم در بدل پول رها شده اند.

ولی اداره های مرکزی واداره های محلی دراین مورد هیج گونه احساس مسولیت نکرده همچنان مردم را درحال خودش واگذاشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *