زنان غور در برابر حيوانات تبادله ميشوند

گزارش اختصاصی خبرگزاری خاورمیانه – میز زنان 

مسئولان رياست امور زنان ولايت غور ميگويند زنان اين منطقه از كشور به دليل سنت هاي ناپسند و فقر فرهنگي در وضع نامناسبي به سر ميبرند و حتي در برابر حيوانات و سلاح تبادله ميشوند. آنان ميگويند اين روند نسبت به سالهاي گذشته رشد 11 فيصدي را داشته و در اين زمينه از سوي دولت محلي اقدامات جدي صورت نگرفته است.

معصومه انوري، رئيس امور زنان غور ميگويد: زنان اين ولايت در اين اواخر متحمل خشونتها و آزارهاي فاميلي زيادي بوده اند و در بسياري از مواقع در برابر اشيا و حيوانات، فروش و يا تبادله شده اند. او ميگويد از آغاز سال جاري تا كنون ده ها گزارش از اين گونه واقعات از ولسوالي هاي غور به اداره اش رسيده و مقامات مركز از اين گونه مسائل بي خبر نيستند.

در همين حال گل فروز غفوري، يكتن از نمايندگان مردم غور در شوراي ولايتي معتقد است كه ازدواج دختران در برابر پول يكي از عرفهاي ناپسند اما جا افتاده براي مردم اين ولايت شده است. به گفته ي وي بالا بودن پيشكش و يا مهريه هاي دختران جزء بالندگي هاي خانواده ها شده و حتي آماري از فروش دختران تا مرز دو مليون افغاني در شوراي ولايتي غور به ثبت رسيده است.

به بيان اين نماينده ي مردم غور در شوراي ولايتي، اين روند يكي از مهمترين دلايل فرار از خانه و روي آوردن دختران به فحشا شده است. خانم غفوري ميافزايد در سرتاسر اين ولايت، زنان حق انتخاب همسر را ندارند و پس از بروز مشكلات حاد، خانواده ها حتي تمايلي براي حل مسئله ي خود از طريق ارگانهاي عدلي و قضايي نشان نميدهند. از سويي ديگر شماري از فعالان مدني اين ولايت خريد و فروش دختران و يا تبادله ي آنان در برابر حيوانات و اسلحه را يكي از دلايل افزايش خشونتها عنوان ميكنند.

حسن حكيمي، عضو جامعه ي مدني ولايت غور ميگويد: در بسياري از موارد نزاعها بر سر ازدواج دختران باعث بروز درگيري ها و حتي اختلافات شديد ميان اقوام و قبيله ها شده است. او معتقد است كه تبادل زنان در بدل جانوران و اشياء، نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري يافته است. حكيمي عنوان ميكند كه از آغاز سال جاري تا كنون ده ها مورد قضيه ي فروش و يا تبادله ي دختران در برابر مال و يا پول صورت گرفته و اين روند همه روزه ادامه دارد.

در همين حال “گل دسته”، يكتن از قربانيان واقعات تجاوز جنسي در ولايت غور ميگويد: توسط 4 تن از افراد روستاي نزديك به محل سكونت خود مورد تجاوز قرار گرفته و اين مسئله برگرفته از خصومتهايي بوده كه افراد متجاوز با برادر وي داشته اند. به گفته ي وي در حال حاضر او ديگر نميتواند كه در قريه و يا منطقه ي خود زندگي كند و ميبايست به خارج از ولايت غور مهاجرت كند.

وي بيان ميدارد كه تا كنون چندين بار در اين رابطه به ارگانهاي امنيتي غور مراجعه كرده اما جواب روشني را دريافت نكرده است. در ادامه ي اين گفته ها معصومه انوري، رئيس اداره ي زنان غور باورمند است كه قضاياي خشونت عليه زنان در ولايت غور كمتر از سوي مراجع امنيتي پيگيري ميشود. وي ميگويد: در اين رابطه دولت محلي ميبايست توجه بيشتري از خودنشان دهد و زمينه ي رسيدگي به حقوق زنان را هرچه بيشتر فراهم سازد.

اين در حالي است كه مسئولان امنيتي ولايت غور ميگويند واقعات خشونت عليه زنان نسبت به گذشته كاهش رو به رشدي را داشته و در اين رابطه تعداد زيادي از افراد دستگير و يا بازجويي شده اند. ولايت غور محروم ترين منطقه در غرب افغانستان است. گفته ميشود كه مهمترين دليل فقر فرهنگي در اين ولايت، مشكلات اقتصادي مردم ميباشد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *