آغاز کمپین سراسری علیه بیماری بروسلوز در کشور

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری امروز (31 اسد) آغاز کمپین ملی علیه بیماری بروسلوز در سراسرکشور را اعلام داشت، بروسلوز نوعی بیماری حیوانی است که به انسان ها نیز قابل سرایت میباشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف رحیمی وزیرا زراعت ومالداری کشور مبارزه علیه بیماری برسولوز را ضروری پنداشته این بیماری را عامل آسیب بر اقتصاد خانواده ها وکشور میخواند.

به گفته رحیمی این برنامه از طریق تمام کلینیک های حیوانی ولسوالی ها وتیم های سیار در سراسر کشور قابل تطبیق میباشد.

آقای رحیمی در مورد جزییات برنامه تصریح میدارد:« در این کمپین 25 هزار قریه در تمام ولسوالی های کشور شامل خواهند شد ودرحدود 2.6 میلیون دوز واکسین ضد بروسلوز دراین کمپاین در نظر گرفته شده است».

تطبیق این برنامه که همزمان در تمام ولسوالی های کشور آغاز میشود در نظر است که طی شش سال اینده ادامه یابد تا بیماری یاد شده ریشه کن ویا به حد اقل برسد.

در این برنامه واکسین برحیوانات جوان تطبیق میشود که شامل گاو، گوسفند، بز وشترمیشوند. هزینه مجموعی کمپاین علیه بیماری بروسلوز 1.5 میلیون دالر امریکایی پیش بینی شده که از بودیجه انکشافی وزارت زراعت تمویل میگردد.

داکتر کاکرمسول کمپاین مبارزه با بیماری بروسلوزسطح مصابیت حیوانات در کشور را در حد کنترول تعریف میکند.

وی توضیح میدارد:« این بیماری در 9 نه ولایت به 40% در 6 ولایت به 39 % ودر 15 ولایت دیگر تا 20% مشاهده شده است».

سقط چنین وبندش پلاسنتا (خس یا جوره) وپندیدن خصیه ها در حیوانات نردر بزو گوسفند از علایم این بیماری است ومیزان مرگ ومیر دراین بیماری کمتر از 2% تشحیص شده است.به گفته رحیمی بانک جهانی نیز در کمپین علیه بیماری بروسلوز سهیم شده است.

بیماری بروسلوز از طریق محصولات نیم خام ویا خام حیوانی به انسان های قابل انتقال است. تب، درد عضلات، درد وپندیده گی مفاصل، خستگی عضلانی، دلبدی واستفراغ، خارش بدن، عرق شبانه توام بابوی بد، سردردی، درد کمر وضعف های فزیکی از جمله علایم آن در انسان ها میباشند.

براساس گزارش های سال 1389 وزارت صحت تعداد افراد مصاب به این بیماری حیوانی به 3015 تن رسیده بودند در حالیکه یکسال قبل از ان 746 تن بودند.

داکتران به افرادی که با حیوانات تماس دارند توصیه میکنند که در هنگام تماس با حیوانات دست های شان را به دهن وبینی شان داخل نکرده ودر ختم کار دستهایشان را با صابون بشویند ویا در هنگام تماس با حیوانات از دست کش وموزه استفاده کنند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *