تکمیل روند انتقال مواد به تمامی مراکز انتخاباتی در زون غرب کشور

خبرگزاری خاور میانه – هرات

پروسه انتقال مواد انتخابات به تمامي مراكزانتخاباتي زون غرب كشور تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامهاي ارتش درغرب کشور گفته اند روند پروسه انتقال مواد انتخاباتي به تمامي سايت هاي انتخاباتي ساحات ولايات زون غرب كشور تکمیل شده است.

آنان ميگويند: مواد انتخابات رياست جمهوري سال آينده ؛ در 39 ولسوالي ولايات هرات – فراه – غور و بادغيس با كمك نيروهاي زميني و هوايي ارتش در غرب كشور جابجا شده است.

درهمين حال مقامهاي امنيتي در غرب کشور ازآمادگي هاي كامل براي تامين امنيت سايت هاي انتخاباتي در مركز و ولسوالي هاي غرب کشور خبر ميدهند.

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده نيروهاي ارتش در غرب كشور ميگويد: درحال حاضر پروسه انتقال وجابجايي مواد انتخاباتي درمراكزوولسوالي هاي ولايات زون غرب كشور تكميل گرديده است.

به گفته وي، نيروهاي ارتش به كمك كارمندان انتخاباتي توانسته اند تا مواد اساسي پروسه انتخابات رياست جمهوري سال آينده را ؛ درتمامي 39 ولسوالي غرب كشور انتقال دهند.

به گفته فرمانده نيروهاي ارتش غرب كشور؛ آنان تلاش خواهند نمود تا ازلحاظ لوژيستيكي همكارخوب كميسيون مستقل انتخابات افغانستان باشند.

مقامهاي ارتش غرب افغانستان ميگويند: ازروزشنبه هفته آينده روي پلان گذاري امنيت انتخابات درزون غرب كشور كارشان را عملا آغازخواهند نمود.

آنان ميگويند: پلان گذاري و تطبيق نقشه ي امنيتي انتخابات را  با هماهنگي ساير ارگانهاي امنيتي و مردم زون غرب افغانستان انجام خواهند داد.

جنرال جاهد فرمانده نيروهاي ارتش غرب كشور همچنان افزود: پروسه توزيع كارتهاي راي دهي به مردم درتمامي ولسوالي هاي غرب افغانستان جريان دارد.

درحالي مقامهاي ارتش ملی در غرب کشور ازانتقال كامل مواد انتخاباتي به تمامي سايت هاي انتخاباتي در زون غرب  كشور خبر ميدهند كه نگراني ها ازعدم  تمايل شماري زيادي از مردم براي اشتراك درانتخابات رياست جمهوري سال 1393 هجري شمسي روزبروز افزايش ميابد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *