پولیس هرات: هيچ مركزآموزشي براي مخالفين وجود ندارد

خبرگزاری خاور میانه – هرات

مقام هاي پوليس امن و نظم عامه در غرب کشور ميگويند: تحقيقات آنان نشان ميدهد كه طالبان و گروه های تروريستي ديگر درمناطق غربي كشور هيچ  پايگاه و مركز آموزشي عمليات دهشت افگني ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه از هرات، گفته می شود که استخبارات پاكستان به شكل بي رويه ي  طالبان و گروه هاي ديگر هراس افگني را در غرب افغانستان تمويل و تجهيز ميكند.

جنرال سيد باقر مرتضوي فرمانده پوليس امن ونظم عامه غرب كشور گفت: سربازان لواي ششم امن ونظم عامه در غرب  کشور در ناامن ترين مناطق اين حوزه درحال انجام وظايف محاربوي با دشمن هستند.

وي ميگويد: اين نيروهاي درحال حاضر در ولسوالي بالابلوك فراه؛ ولسوالي هاي ناد علي و مارجه هلمند و در 5 ولسوالي نا امن ولايت هرات فعاليت دارند.

فرمانده پوليس امن ونظم عامه غرب كشور همچنان خاطرنشان کرد که طالبان و گروه هاي تروريستي درمناطق غرب  افغانستان مراكز تربيه و آموزش ندارند و درخارج ازكشور آموزش هاي دهشت افگني را فرا ميگيرند.

به گفته مرتضوي سازمان استخبارات پاكستان به شكل دوامدار و بي رويه از دهشت افگنان و گروه هاي مخالف مسلح دولت درولايت غربي افغانستان حمايت ميكند.

فرمانده پوليس امن ونظم عامه در غرب کشور تاکید کرد که مخالفين مسلح دولت از يونيفورم نيروهاي امنيتي افغان درحملات شان استفاده ميكنندكه ممكن توليد آن كار پاكستانی ها باشد.

درهمين حال مقامات نظامی هرات معتقد اند كه مخالفين مسلح دولت در غرب اکشور جبهه منظم دربرابر نيروهاي دولتي افغان ندارند و ازجنگ هاي چريكي استفاده ميكنند.

به گفته آنان طي يك سال گذشته نيروهاي پوليس نظم عامه تلفات وخسارات سنگيني رابر مخالفين و مراكز شان درمناطق غرب وجنوب كشور وارد نموده اند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *