2.4 میلیون مهاجرین افغان غیر قانونی در ایران و پاکستان

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در کشور می گوید که هم اکنون 2.4 میلیون مهاجرین افغان در دو کشور همسایه مان در کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان غیر قانونی زندگی دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس آخرین گزارش که از سوی مقامات سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان به همکاری اداره سامان مهاجرت ملل متحد اعلام شده 2.7 میلیون از اتباع  افغانستان در این کشور ها ثبت و راجستر شده و مدرک اقامت قانونی را بدست آورده اند.

مهاجرین که تا کنون در کشور های همسایه بسر می برند به دلیل نبود زمنیه کاری و مسکن نتوانسته اند که کشور های همسایه را ترک و به کشور بازگشت نمایند و دولت افغانستان طی دوازده سال گذشته نتوانسته زمینه باگشت آنان را فراهم نماید.

آنعده از مهاجرین که طی چند سال گذشته به کشور بازگشت نموده بودند به دلیل نبود کار و فقر اقتصادی دوباره مجبور به ترک وطن شدند.

با این حال اداره مستقل ارگانهای محلی و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در کشور، تفاهمنامۀ ای را به منظور هماهنگی در جابجایی مهاجرین و عودت کنندگان در ولایات به امضا رسانده اند.

براساس این تفاهمنامه، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از طریق ادارات محلی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همکاری های لازم را در قسمت جا بجایی مهاجرین برگشته از خارج خواهد داشت.

عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی این تفاهمنامه را یک گام مثبت در عرصه امور مهاجرین در ولایات خوانده و گفته است که این اداره از طریق ادارات محلی هماهنگی هایی لازم را در قسمت امور عودت کنندگان انجام خواهد داد.

درهمین حال عبدالهی وزیر مهاجرین وعودت کنندگان ضمن سپاسگزاری از ارگانهای محلی، گفته است  که این تفاهمنامه می تواند سهولت هایی را در قسمت جابجایی مهاجرین در ولایات و محلات به وجود بیاورد.

به گفته وی، توزیع زمین هایی که تا حال برای مهاجرین در ولایات انجام شده است مشکلات هایی را در قسمت موقعیت و عدم دسترسی به امکانات داشته است اما این تفاهنمامه می تواند در بهبود جابجایی امور مهاجرین مؤثر باشد.

گفته می شود که در حدود 2.7 میلیون افغانهای راجستر شده در کشورهای ایران و پاکستان و حدود 2.4 میلیون نفر غیر قانونی در این کشورها به سر می برند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *