جناب رئیس جمهور نه پول و نه هم جایداد، خارجی ها را بیرون کنید

حامد کرزی رئیس جمهوری کشور با وارث کشته شده های بمباردمان نیروهای امریکائی کندهار، در ارگ ریاست جمهوری دیدار و با وی اظهار همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امریکایی  هشت ماه قبل در ولسوالی میانشین ولایت کندهار یک خانه مسکونی را مورد بمباران هوایی قرار داد که  د رنتیجه آن تمام اعضای یک خانواده دوازده نفری کشته شدندو تنها یک پسر خرد سال همراه با پدرش که بیرون از منزل بودند، زنده مانده اند .

روزی خان حال وارث  ۱۲ تن از اعضای خانواده اش است او به کابل آمد در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد.

روزی خان به تاریخ 10 جدی سال گذشته در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی در قریه اوتی ولسوالی میانشین ولایت کندهار  پدر، مادر، خانم، دو برادر، دو خواهر، دو خانم برادر و سه فرزندش را از دست داده است.

وی در باره چگونگی این رویداد به رئیس کرزی می گوید: من یک راننده عادی بودم و دو روز بعد از وقوع حادثه برایم احوال دادند که در خانواده ات کسی مریض شده است وقتی به قریه رفتم، با خانه ویران شدهء خود و جنازه های عزیزان فامیل خود مواجه شدم.

وی افزود که بجز یک پسرم که در هنگام حادثه به خانه عمه اش رفته بود، دیگر تمامی اعضای خانواده ام در اثر بمباردمان نیروهای خارجی کشته شدند.

روزی خان گفت: من صبر خدا کردم و از مردم خواستم تا با من کمک مالی کنند زیرا تمام مال، جایداد و خانواده ام از بین رفته بود، اما آنان گفتند که ابتدا از طالبان اجازه بگیر بعداً ما با تو به دولت برای گرفتن کمک، مراجعه می کنیم.

وی افزود که نزد قوماندان طالبان به اسم اعظم رفتم و از وی خواستار کمک شدم اما موصوف برایم گفت که خود ما در زمستان برای گدایی به کویته میرویم و در تابستان در این کوه ها متواری هستیم، چطور همرایت کمک کنیم.

من از وی خواستم پس اگر شما کمک نمی توانید مرا اجازه بدهید تا رفته و از دولت خواستار کمک شوم.

روزی خان می گوید، قوماندان اعظم مرا سگ خطاب کرده گفت که آیا تو مرد هستی که بنام زن و خانم های برادرت از دولت کمک میگیری، اگر این کار را انجام دادی ترا زنده نمی گذارم.

روزی خان در ادامه گفت که قوماندان اعظم فرد امریکایی ها است زیرا سه مرتبه وی توسط امریکایی ها دستگیر شده و دو باره رها شده است.

وی افزود: تنها در ولسوالی میانشین ۲۰۰ تن از مردمان بیگناه توسط بمباردمان امریکایی ها که بنام از بین بردن طالبان انجام میدادند، به شهادت رسیده اند، اما قوماندان اعظم در همه این بمباردمان ها جان سالم به در برده است.

وی به رئیس جمهور گفت: من از شما هیچ چیزی نمی خواهم نه پول و نه هم جایداد، تنها می خواهم که بمباردمان خارجی ها را بالای ما متوقف سازید، خارجی ها را بیرون کنید، ما آنها را در افغانستان نمی خواهیم و نه هم ملا عمر را می خواهیم، خداوند هلاکش بسازد.

بااین حال رئیس جمهور ضمن اینکه مراتب همدردی و غمشریکی خویش را به روزی خان ابراز کرد، گفت که هر چند دولت با تو کمک کند غم و اندوه ات کاهش نمی یابد اما دولت زندگی ظاهری از قبیل زمین و خانه را برایت مهیا ساخته می تواند.

در اخیر رئیس جمهور کشور، کمک نقدی یک میلیون و دو صد هزار افغانی را که طی حکمی برای خانواده این شهدا منظور نموده بود، به روزی خان سپرد و به ادارات مربوطه وظیفه داد تا برای پسر شش ساله روزی خان زمینه تعلیم و برای خودش زمین رهایشی تدارک نمایند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *