کمک 100 میلیون دالری هند به افغانستان

سفارت هندوستان در كابل امروز (سه شنبه 8 اسد) با امضاي قرار دادي به ارزش 100 ميليون دالر امريكايي، تعهد و ادامه همكاي هاي اقتصادي اش را با افغانستان اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، امر سينا سفير هند در کابل گفت كه ما از امروز، به ارزش 100 ميليون دالر براي تمويل پرو‍ژه هاي كوچك روستايي متعهد هستيم.

وي از ادامه همكاريهاي متقابل دوستانه با مردم وحكومت افغانستان خبرداده افزود:« هرچند اين پروژه ها كوچك ومحلي خواهند بود ولي از اينكه اولويت بندي در اختيار مردم محل و در كل در اختيار مردم افغانستان است، خيلي ها مفيد ارزيابي ميشود».

قرار است این کمک صد میلیون دالری هند، براي چهار سال به منظور تطبيق 60 پروژه انكشافي در ولايت هاي سرحدي افغانستان به مصرف برسد.

سينا در ادامه گفت :« ما افغانستان قوي، داراي اقتصاد پايدار و انكشاف يافته ميخواهيم و خواهان انكشاف اقتصادي افغانستان هستيم».

اين نشست كه در وزارت اقتصاد برگزار شده بود عبدالهادي ارغنديوال وزير اقتصاد کشور مساعدت هاي مالي هند به افغانستان را موثر و مفيد خوانده گفت كه در سال 2005 نيزهند 20 ميليون دالر به افغانستان مساعدت كرد.

به گفته ارغنديوال بخش اول قرار داد امروزي به ارزش 14.3 ميلیون دالر آغاز ميشود ومتباقي رقم تعهد شده در جريان چهار سال آينده از طريق حكومت افغانستان تطبيق خواهند شد.

كمك ياد شده براي تمويل پروژه هاي روستايي در حوزه معارف، صحت،‌ احيا و انكشاف دهات و كار وامور اجتماعي تخصيص داده شده است.

از جمله 60 پروژه تاييد شده از سوي سفارت هند 15 پروژه انكشافي از طر يق وزارت معارف، 16 پروژه انكشافي از طريق وزارت صحت، 21 پروژه از طريق وزارت احيا وانكشاف دهات و 2 پروژه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تطبيق خواهند شد.

فاروق وردك وزير معارف کشور نيز  در اين نشست خبری، كمك هاي هند به بازسازي افغانستان را صادقانه تعريف كرده ميزانموثريت پروژه هاي يادشده را خوب پيش بيني ميكند.

وزير معارف گفت:« هدف از كمك هاي هند به افغانستان همانا انكشاف بشري ميباشد».

به باور آقاي وردك بهترين بازسازي؛ بازسازي بشري هر جامعه است و از اين رهگذر تاسيسات زيربنايي يك جامعه قابليت بازسازي پايدار را كسب ميكند.

به گفته وردك از جمله 160 پروژه پيشنهادي وزارت معارف به حكومت هند، تنها 15 پروژه تاييد شده و جانب افغانستان انتظار دارد كه متباقي پروژه هاي پيشنهاد شده در حوزه معارف نيز تاييد و پذيرفته شوند.

هند يگانه كشوري است كه طي دوازده سال گذشته به شكل بيطرفانه و با حسن نيت به قضاياي افغانستان نگاه کرده و مساعدت اين كشور نيز عاري ازهرگونه مداخله در امور افغانستان پنداشته ميشود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *