هشدار وزارت تجارت به تاجرانی که مواد بی کیفیت وارد می کند

مسولین وزارت تجارت ضمن یک هشداریه  به تاجران که کالای تاریخ گذشته وارد می کنند  از معرفی شرکت های آنها به دادستانی کل (لوی سارنوالی) خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس کمیسیون جلوگیری از توزیع مواد کم کیفیت وزارت تجارت و صنایع گفته است که برای جلوگیری از واردات مواد کم کیفیت و تاریخ تیر شده، این اداره دکان های شهر کابل را بررسی می کند.

به گفته، حفیظ الله ولی رحیم به تازه گی هجده شرکت با وزارت تجارت و صنایع کشور تعهد کرده  اند که از این بعد مواد غدایی کم کیفیت را به افغانستان وارد نکنند.

رحیمی تأکید کرده که شرکت های ترانسپورتی هوایی و زمینی نیز با وزارت تجارت و صنایع تعهد سپرده و گفته اند که ما(شرکت های ترانسپورتی) مواد غذایی کم کیفیت و تاریخ تیر شده را به داخل کشور انتقال نخواهیم داد.

این اظهارات آقای رحیمی در مارکیت باغ قاضی کابل صورت گرفته و باغ قاضی یکی از بزرگترین مارکیت های شهر کابل است که در آن اکثراً مواد غذایی به فروش می رسد.

با این حال، کمیسیون جلوگیری از مواد کم کیفیت و تاریخ تیر شده وزارت تجارت و صنایع و نماینده لوی سارنوالی خبرنگاران کشور را به منظور بررسی مواد غدایی تاریخ تیرشده و کم کیفیت به این مارکیت برده بود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *