توقف فعاليت بزرگترين فابريكه ي ذوب فولاد كشور

خبرگزاري خاور ميانه – به گزارش خبرنگار حوزه جنوب غرب

مسئولان اداره حمايت ازسرمايه گذاري خصوصي درهرات ميگويند:به دليل عدم حمايت لازم دولت از سرمايه گذاران خصوصي دراين ولايت به زودي بزرگترين فابريكه ذوب فولاد دركشور ازفعاليت بازميماند.

آنان همچنان ميگويند: به دليل عدم صدور ويزا ازسوي فرماندهي امنيه هرات براي مهندسان خارجي فابريكه كابل فولاد درشهرك صنعتي هرات ؛ به زودي كارش متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه – شفيق احمد احمدي رئيس اداره حمايت ازسرمايه گذاري خصوصي يا آيسا درهرات ميگويد: فرمانده امنيه هرات براي 5 تن از مهندسان خارجي فابريكه ذوب فولاد كابل درشهرك صنعتي هرات ويزا صدور نكرده است و اين امرممكن باعث توقف فعاليت اين فابريكه گردد.

وي ميگويد: دولت نه تنها ازسرمايه گذاري خصوصي درداخل كشور  حمايت نكرده است بلكه ديده ميشود برخي ها درداخل نظام به فكر ضربه وارد كردن بهسرمايه گذاري  و صنعت داخلي به نفع خارجي ها هستند.

به گفته احمدي ؛ درگذشته براي اتباع خارجي درهرات ويزا صدور ميشد اما اين روند به دلايل نامعلومي متوقف شده است. به گفته رئيس اداره آيسا درهرات ؛ دولت همواره ازحمايت سرمايه گذاريدركشورشعارداده ولي درعمل برخلاف آن ثابت گرديده است.

درهمين حال آقاي وردك رئيس و سرمايه گذاري فابريكه ذوب فولاد درشهرك صنعتي هرات نيزدولت را به عدم حمايت ازسرمايه گذاران متهم مي نمايد. وي هشدارميدهد: تا 5 روز ديگر اگر براي مهندسان خارجي فابريكه اش ويزا صادر نگردد ؛ فعاليت هاي اين فابريكه ذوب آهن متوقف ؛ و 700 تن از كارگران شان بيكار ميشوند.

وي ميگويد: درحال حاضر نزديك به 25 ميليون دالر دراين فابريكه ذوب فولادسرمايه گذاري شده كه همه اين سرمايه ها به حدر  رفته است.درهمين حال فرمانده امنيه هرات ميگويد: براساس مكتوب رسمي از كه ازسوي رياست پاسپورت وزارت داخله كشور به آنان رسيده است ؛ بعدازاين صدور ويزابراي اتباع خارجي به دستور درولايات نه بلكه درمركز كشور صورت ميگيرد.

فرمانده امنيه هرات نيز تاييد ميكند كه امر باعث دلسردي سرمايه گذاران گرديده است.گفتني است درحالي از توقف فعاليت بزرگترين فابريكه ذوب آهن كشور درهراتخبر داده ميشود كه اين فابريكه حدود 10 ما قبل باسرمايه  ابتدايي 12 ميليون دالر درشهرك صنعتي هرات به فعاليت آغازنمود.

درآن زمان والي هرات گشايش اين فابريكه را بزرگترين فعاليت اقتصادي درعرصه ي رشد صنعت كشور  طي 11 سال گذشته خوانده بود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *