صحبت های تازه رئیس جمهور پیرامون محیط زیست کشور

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه –  رییس جمهور کرزی در تازه ترین بیانیه رادیویی اش که به مساله حفظ حیات وحش و محیط زیست در افغانستان اختصاص یافته بود گفته است که در چهار دهه گذشته نسل برخی از حیوانات و پرنده گان وحشی در کشور به سبب جنگ ها و عوامل طبیعی رو به نابودی است.

به نقل از رادیو آزادی – رییس جمهور افغانستان در این سخنرانی اش گفت : تباهی و یا کاهش نسل حیوانات و پرنده گان موجود در طبعیت بر توازن محیط زیست اثر ناگوار دارد، زیرا خداوند متعال تمام موجودات را در طبعیت طوری آفریده که محیط انسانی با موجودیت آنها توازن یافته است و آنان محیط را از خرابی و ویرانی نجات می دهند.

همچنین رئیس جمهور ادامه داد : جنگلات و درخت ها را نباید قطع کنیم بلکه باید هر سال درخت و نهال غرس کنیم تا تعداد آنها زیاد شود از این طریق محیط سالم باقی مانده، هوای کشور نیز پاک شده و با افزایش باران ها زنده گی بهتری خواهیم داشت.

کارشناسان محیط زیست می گویند که نسل بسیاری از حیوانات و پرنده گان در افغانستان در جریان سال های اخیر از بین رفته و یا رو به انقراض است و شماری از حیوانات و پرنده گان بنابر نبود محیط مناسب و تهدید شکارچیان به کشور های همسایه افغانستان نیز مهاجر شده اند.

به معلومات اداره حافظت از محیط زیست، در حال حاضر 136 نوع حیوان وحشی در افغانستان وجود دارد که به دلیل موجودیت خطرهای مختلف، نسل 90 نوع آن با خطر از بین رفتن روبرو می باشد.

اداره حفاظت از محیط زیست از آنعده کسانی که مشغول شکار حیوانات در افغانستان اند، می خواهد تا حین شکار، تمام اصول و قوانین شکار را در نظر داشته باشند و مسوولیت شان را در قسمت حفظ بقای نسل حیوانات وحشی درک کنند.

مردم نیز از کم شدن حیوانات و پرنده گان وحشی در کشور ابراز نگرانی می کنند و می گویند، اگر از بین رفتن پرنده گان و حیوانات وحشی در کشور ادامه یابد شاید، روزی افغانستان عاری از پرنده گان خوش خوان گردد و دیگر هیچ پرنده یی از ترس مرگ و نابودی از آسمان افغانستان عبور نکند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *