شهروندان هرات : والی جدید برای استراحت آمده است

خبرگزاري خاورميانه – حوزه جنوب غرب افغانستان

شماري از مردم ولايت هرات از بي برنامه اي و بي تحرك بودن، سيد فضل الله وحيدي، والي جديد اين ولايت ابراز نارضايتي ميكنند. آنان ميگويند در حال حاضر نزديك به 20 روز است كه از استقرار و آغاز فعاليت والي جديد ميگذرد اما وي به مردم و رسانه ها هيچگونه ديدگاه انكشافي و امنيتي خود را ارائه نداده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه ؛ بر اساس گفته هاي مردم هرات، نياز است تا وي رابطه ي نزديكتري را با اقشار مختلف جامعه آغاز كند و نگذارد كه اين نگراني ها به خيزش هايي بر عليه وي تبديل شود. محمد امين، يكتن از بازاريان شهر هرات معتقد است كه والي جديد نه تنها پشتيباني مردم را با خود ندارد؛ بلكه با برخي سياستهاي نادرست خود ناخرسندي آنان را به بار آورده است.

او ميگويد: كه والي هرات به قصد استراحت و داشتن زندگي مرفه به هرات آمده و چنين فردي توانايي اداره ي اين ولايت حدودا 4 ميليوني را نخواهد داشت. وي همچنان به اين باور دارد كه در اطراف آقاي وحيدي شماري از افرادي جاي گرفته اند كه در ذهن مردم هرات، از جايگاه ارزشمندي برخوردار نميباشند.

از سويي ديگر “مرجان” يكتن از دانشجويان دانشگاه دولتي هرات ميگويد: كساني كه در اطراف سيد فضل الله وحيدي ديده ميشوند؛ كساني هستند كه به طور مستقيم در فساد اداري و ناهنجاري هاي اجتماعي دست دارند. او بيان ميدارد كه در صورت اينكه ولايت هرات در سال جاري از رشد و انكشاف عقب باقي بماند؛ اين دولت مركزي است كه مقصر اصلي ميباشد.

اشاره ي مستقيم شماري از مردم هرات مبني بر اطرافيان والي هرات، شهردار وشماري از فرماندهان وابسته به محمد اسماعيل، يكتن از فرماندهان مسلح درگذشته ميباشد.از سويي ديگر سيد فضل الله وحيدي، والي هرات در برابر اين ادعاهاي مردمي ميگويد: هنوز چندي نيست كه در اين سمت آغاز به كار كرده و هيچگونه مطالعه اي از برنامه هاي انكشافي هرات ندارد.

او تصريح ميكند كه با اين همه اهداف انكشافي را در ولايت هرات دنبالميكند و قصد دارد تا در مدت فعاليتش در هرات، تغييراتي را ايجاد كند.وي از برنامه هاي مهم خود در هرات را، فقر زدايي عنوان ميدارد.آقاي وحيدي از چگونگي اين برنامه ها صحبتي نكرد.

بر علاوه ي اين نگراني هاي مردمي؛ شماري ديگر از فعالان مدني هرات ازسخنان اولين روز ورود وي به اين ولايت، نارضايتي خود را اعلام كرده اند.آقاي وحيدي در نخستين سخنراني اش در ولايت هرات فعالان مدني را به عدم رفتار درست و اقدامات ناسنجيده متهم كرده بود.

وي گفته بود تا زماني كه در هرات به سر ميبرد، اقدامات و تلاش هاي مدني را به جامعه ي مدني هرات خواهد آموخت.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *