سازمان شفافیت جهانی نهاد قضایی کشور را در صدر فاسد ترین ها قرار داد

سازمان شفافیت جهانی با تاکید براین مطلب درتازه ترین نظرسنجی اش گفته است که در یک سال گذشته قوۀ قضایه وپولیس افغانستان بیشترین رشوه را ازمردم گرفته اند.

 به گزارش خبر گزاری خاورمیانه، بربنیاد این نظرسنجی ۶۰ درصد پاسخ دهندگان به این سازمان گفته اند که قوۀ قضائیه افغانستان بسیاربه فساد آلوده است، اما ستره محکمه و وزارت امور داخله این گزارش را رد میکنند.

بربنیاد این نظرسنجی ۶۵ درصد پاسخ دهندگان گفته‌ اند که کم از کم در یک سال یک بار به قوه قضائیه رشوه داده‌ اند، دراین میان ۳۳ درصد پاسخ‌ دهندگان به این باوراند که پولیس افغانستان نیز فاسد است، در حالیکه ۵۱ درصد پاسخ دهندگان گفته ‌اند که در یک سال به پولیس رشوه داده اند.

یافته های این سازمان نشان میدهد که فساد اداری درکشور نسبت به دوسال گذشته بسیارافزایش یافته است، درهمین حال رییس دیوان جزای لوی ثارنوالی و ستره محکمه هرچند وجود فساد اداری را دراین نهاد رد نمی کند اما گفته است که این نهاد در یک سال گذشته شمارزیادی از قاضیان را به علت فاسد بودن شان به دادگاه کشانیده است.

رییس دیوان ستره محکمه ، بهاوالدین بها گفته است که : ما این گزارش را رد میکنیم خوب فساد در قوه قضائیه افغانستان وجود دارد، اما چیزیکه در این گزارش گفته شده است درست نیست این نظر سنجی یک طرفه است زیرا نظر ما را نگرفته است این گزارش یک گزارشی دروغ، نادرست بی بنیاد وبلاخره یک گزارش بازاری است.

وزارت امورداخله نیز این گزارش را غیر معیاری می داند، معاون سخنگوی وزارت امورداخله، نجیب الله دانش گفته است که: فساد درنهاد های پولیس وجود دارد، اما بسیار کم است این گزارش را ما رد میکنیم به خاطریکه غیر معیاری است، اما رییس ادارۀ مبارزه با ارتشا وفساد اداری با تایید این گزارش برموجودیت فساد اداری در این دو نهاد تاکید می وزرد.

رییس ادارۀ مبارزه با ارتشا وفساد اداری، عزیزالله لودین گفته است که : من گفته می توانم که فساد در قوۀ قضائیه افغانستان به حدی است زمانی که یک فرد پشک اش را کسی گرفته باشد بخواهد که برود در قضا آنرا بدست آرد باید یک گاو را از دست بدهد، شماری ازحقوق دانان نیز از وجود فساد گسترده دردادگاه عالی ونهادهای پولیس سخن می زنند.

استاد دانشگاه، محمد طاهرهاشمی گفته است که : فساد در تمامی نهاد های دولتی بسیار گسترده است من این گزارش را صد درصد تایید میکنم من قضایای را دیدم که یک پرونده به علت ندادن رشوه حتا سال ها به آن رسیده گی نشده است، اما برعکس یک کسی که جرمی را مرتکب شده است با دادن پول با بسیار ساده گی از دادگاه ها بی گناه شناخته شده است.

سازمان جهانی شفافیت این نظر سنجی را در سال ۲۰۱۳ میلادی در ۱۰۷ کشور انجام داده است و گفته است که رشوه ستانی در کشورهای نادار نسبت به کشورهای ثروتمند دو برابر است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *