حکومت اشتغال زایی را در اولویت کاری خویش قرار داد

اشرف غنی احمدزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور افغانستان هشدار داده است که اگر زمینه کاری برای جوانان کشور فراهم نشود، شماری از آنها از کنترل حکومت خارج خواهند شد.

به گزارش خبر گذاری خاور میانه، اشرف غنی احمدزی گفت: حکومت افغانستان فراهم ساختن زمینه اشتغال برای جوانان را در خط مقدم برنامه های کاری اش قرار داده است.

به گفتۀ مشاور اقتصادی رییس جمهور، گروه های ویرانگر از بیکاری جوانان استفاده کرده و برای جذب آنها در فعالیت های ضد حکومتی تلاش می ورزند، از این رو  حکومت درنظر دارد میان سکتورهای سیاسی و اقتصادی مناسباتی را ایجاد کند تا از امکانات مالی این دو بخش برای بهبود زمینه کاری جوانان استفاده شود.

وی همچنین گفت: هدف ما این است که برای جوانان کار پیدا کنیم، زنان و مردم بی بضاعت را از بحران موجود اقتصادی نجات بدهیم، منابع عایداتی حکومت را گسترش دهیم و در کنار آن برای سکتور خصوصی هم به صورت مشروع سود برسانیم.

آقای احمدزی، مشاور اقتصادی آقای کرزی افزود: در این چارچوب کمک های جهانی چنان شکلی را به خود خواهند گرفت که برای ساختارهای زیربنایی کشور به کار بسته شوند، به گفته اشرف غنی احمدزی، حکومت برای گسترش منابع عایداتی خود و همچنان به منظور به دست آوردن کمک های جهانی، روی شفافیت نظام مالی خود کار می کند.

 این مشاور رییس جمهور می گوید که افغانستان پس از سال 2014 میلادی نه تنها چارچوب همکاری های خود با کشورهای پیشرفته را گسترش خواهد داد، بلکه افزایش همکاری ها با کشورهای همسایه و منطقه را نیز در اولویت قرار می دهد.

وی همچنین افزود: چارچوب روابط ما تنها با ممالک پیشرفته نیست، منطقه و آسیا در حال تحول بنیادی هستند و در حالی که ما شکار یک قسمت منفی گرایی منطقه شده ایم، در عین حال باید بدانیم که آسیا در بیست سال آینده مرکز ثقل اقتصادی دنیا خواهد شد.

به گفته وی، ما از سرمایه گذاری های وسیع چین و هند استقبال کردیم، در عین حال کمک های دیگری فراهم شده و ارتباط ما با آسیای مرکزی به صورت بنیادی تغییر کرده است، آقای احمدزی، مشاور رییس جمهور بیان کرد که افغانستان با مشکلات بنیادی رو به رو است، او از جمله از عدم تطبیق حاکمیت قانون، کاستی ها در انسجام کمک ها و اجرایی ساختن وعده ها نام برد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *