موسی زی: تلاش دولت افغانستان در راستای صلح صادقانه است

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان می گویند که تلاش های پی هم برای آغاز یک پروسه صلح تا اندازه یی پیچیده است و یکی از دلایل اصلی پیچیدگی آن دخیل بودن کشورهای دیگر در این پروسه می باشد.

وی گفت: افغانستان برای آغاز پروسه سیاسی صلح در طول مدت تلاش هایی که کرده صادقانه بوده و مذاکرات شورای عالی صلح با نمایندگان با صلاحیت طالبان و همچنان در ارتباط به ایجاد دفتر مذاکرات طالبان در قطر با صداقت و شفافیت کامل با طرف های ذیدخل صورت گرفته است.

او در یک نشت خبری در کابل گفت: دولت افغانستان همیشه تاکید کرده که باید در این پروسه و در جریان این تلاش ها تمام جوانب صادقانه و با شفافیت عمل کنند و هنوز هم دولت افغانستان آماده است تا با طالبان در قطر تماس برقرارکند و صحبت های ابتدایی آغاز شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که دولت افغانستان زمانی از طریق دفتر مذاکرات طالبان در قطر با نمانیدگان با صلاحیت این گروه به تماس خواهد شد که دفتر قطر تحت شرایط و ضمانت هایی قرار بگیرد که به دولت افغانستان داده شده است.

او گفت: در باره ایجاد دفتر قطر ضمانت های تحریریی از جانب امریکا به دولت افغانستان داده شده است و در صورت که براساس آن عمل شود دولت افغانستان آماده است تا جهت تماس گرفتن با طالبان و انجام مذاکرات ابتدایی یک هیئتی از شورای عالی صلح را به قطر بفرستد.

آقای موسی زی در بخش از صحبت هایش تاکید کرد که پاکستان در حمایت از پروسه صلح افغانستان نقش بسیار کلیدی دارد طوریکه تمام رهبران طالبان از دوازده سال به این طرف در خاک پاکستان هستند و از این خاک جنگ افغانستان را رهبری می کنند  و به افغانستان جنگجو می فرستند.

وی افزود که با چنین حالت نقش پاکستان در حمایت از پروسه صلح افغانستان و در حمایت از تلاش های صلح در این کشور نقش کلیدی و اساسی است و ما امیدوار هستیم که دولت پاکستان در پیشبرد یک پروسه صلح شفاف و یک پروسه صلحی که هدف آن ختم جنگ در افغانستان باشد، صادقانه عمل کند.

او گفت: اقدام عملی و عاجل را که پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان انجام بدهد، رهایی تمام زندانیان طالب است که در چند سال گذشته مقامات پاکستانی آنها را زندانی ساختند و امروز، روز و شب خود را در زندان های پاکستان سپری میکنند و با رهایی آنان فرصتی مهیا خواهد شد تا آنها در داخل افغانستان با شورای عالی صلح و یا هم از طریق دفتر قطر مذاکره کنند.

آقای موسی زی می گوید: اگر ما مطمئن نباشیم که یگانه هدف دفترقطر ایجاد تماس های مستقیم بین شورای عالی صلح و طالبان و یا آغاز مذاکرات ابتدایی نیست، دولت افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد تا از طریق این دفتر اهداف دیگری پیش برده شود.

او گفت: این موضوعی است که ما روی آن با ایالات متحده امریکا به موافقه رسیده بودیم و در این مورد به ما ضمانت های تحریری داده شده بود و در قالب همین ضمانت های تحریری ما آماده هستیم تا صحبت ها و تماس های خود را از طریق این دفتر با طالبان انجام بدهیم.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *