وزارت خارجه ایران: فراتر از تعهداتمان به آژانس انرژی اتمی، اقدامی نمی کنیم انرژی اتمی

در مقابل، ایران می گوید به دلیل اینکه این سایت نظامی است و ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارد، مشمول معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست و آژانس بین‌المللی نمی تواند خواستار بازرسی از این محل شود.
ایران و آژانس هفته گذشته دور تازه ای از گفت و گوها را در وین انجام دادند که موضوع بازرسی از پارچین یکی از مهمترین آنها عنوان شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مذاکرات را “سخت و پیچیده” توصیف کرده است.
آقای عراقچی گفته است “دهمین دور مذاکرات به نتیجه نرسید، اما امیدواریم در دوره‌های بعدی نتیجه حاصل شود و از نظر ما این مذاکرات شکست‌ خورده نیست.”
این مذاکرات هفته گذشته در دفتر نمایندگی ایران در وین انجام شد.
هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان ها، و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیات های مذاکره کننده را برعهده داشتند.
آقای ناکارتس در پایان این جلسه گفت یکسال و نیم است که مذاکرات با ایران ادامه دارد ولی هنوز موفقیتی حاصل نشده است.

در مقابل، ایران می گوید به دلیل اینکه این سایت نظامی است و ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارد، مشمول معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست و آژانس بین‌المللی نمی تواند خواستار بازرسی از این محل شود.
ایران و آژانس هفته گذشته دور تازه ای از گفت و گوها را در وین انجام دادند که موضوع بازرسی از پارچین یکی از مهمترین آنها عنوان شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مذاکرات را “سخت و پیچیده” توصیف کرده است.
آقای عراقچی گفته است “دهمین دور مذاکرات به نتیجه نرسید، اما امیدواریم در دوره‌های بعدی نتیجه حاصل شود و از نظر ما این مذاکرات شکست‌ خورده نیست.”
این مذاکرات هفته گذشته در دفتر نمایندگی ایران در وین انجام شد.
هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان ها، و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیات های مذاکره کننده را برعهده داشتند.
آقای ناکارتس در پایان این جلسه گفت یکسال و نیم است که مذاکرات با ایران ادامه دارد ولی هنوز موفقیتی حاصل نشده است.

در مقابل، ایران می گوید به دلیل اینکه این سایت نظامی است و ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارد، مشمول معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست و آژانس بین‌المللی نمی تواند خواستار بازرسی از این محل شود.
ایران و آژانس هفته گذشته دور تازه ای از گفت و گوها را در وین انجام دادند که موضوع بازرسی از پارچین یکی از مهمترین آنها عنوان شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مذاکرات را “سخت و پیچیده” توصیف کرده است.
آقای عراقچی گفته است “دهمین دور مذاکرات به نتیجه نرسید، اما امیدواریم در دوره‌های بعدی نتیجه حاصل شود و از نظر ما این مذاکرات شکست‌ خورده نیست.”
این مذاکرات هفته گذشته در دفتر نمایندگی ایران در وین انجام شد.
هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان ها، و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیات های مذاکره کننده را برعهده داشتند.
آقای ناکارتس در پایان این جلسه گفت یکسال و نیم است که مذاکرات با ایران ادامه دارد ولی هنوز موفقیتی حاصل نشده است.

در مقابل، ایران می گوید به دلیل اینکه این سایت نظامی است و ارتباطی با برنامه اتمی ایران ندارد، مشمول معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست و آژانس بین‌المللی نمی تواند خواستار بازرسی از این محل شود.
ایران و آژانس هفته گذشته دور تازه ای از گفت و گوها را در وین انجام دادند که موضوع بازرسی از پارچین یکی از مهمترین آنها عنوان شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مذاکرات را “سخت و پیچیده” توصیف کرده است.
آقای عراقچی گفته است “دهمین دور مذاکرات به نتیجه نرسید، اما امیدواریم در دوره‌های بعدی نتیجه حاصل شود و از نظر ما این مذاکرات شکست‌ خورده نیست.”
این مذاکرات هفته گذشته در دفتر نمایندگی ایران در وین انجام شد.
هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان ها، و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیات های مذاکره کننده را برعهده داشتند.
آقای ناکارتس در پایان این جلسه گفت یکسال و نیم است که مذاکرات با ایران ادامه دارد ولی هنوز موفقیتی حاصل نشده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *