نارضایتی در جیش الفتح

ترکیب تکفیری ها در جیش الفتح_0طبق گزارشات مندرج در صفحات شبکه‌های اجتماعی فعال در سوریه برخی از گروه‌ها و مجموعه‌های مسلح که در ائتلاف با جبهه‌النصره، جیش الفتح را تشکیل داده‌اند.

به گزارش خاورمیانه، احرار الشام، ازاقدامات یکجانبه جبهه‌النصره در ادلب ناراضی و معتقدند در همپیمانی با این جبهه اشتباه کرده‌اند.

جبهه النصره پس از تصرف شهر ادلب پرچم خود را در این شهر به اهتزاز در آورده و این پیروزی را به نفع خود مصادره نموده است.