مشکلات اساسی آتش بس در سوریه و سقوط شهر خان طومان

13940915_014640_522_ارتش سوریهمقامات سوری مشکلات اساسی آتش بس سوریه که باعث اشغال شهر خان طومان توسط تروریست ها گردیده است را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات سوری عدم تضمین آتش بس توسط پیشنهاد دهنده گان آن، عدم امکان التزام به رعایت آتش بس توسط گروه های تروریستی و  نبود ناظران بین المللی را یکی از دیگر مشکلات آتش بس در سوریه خوانده اند.

همچنین عدم جدیت دولت های حامی گروه های تروریستی در حمایت از آتش بس سوریه و مشخص نشدن دقیق جغرافیای آتش بس و سوء استفاده گروه های تروریستی از آن از دیگر عامل شکست آتش بس خوانده شده است.

 از طرفی هم انجام عملیات های تروریستی گروه های مختلف با پرچم جبهه النصره که از آتش بس مستثنی است، استفاده گروه های تروریستی از فرصت آتش بس برای ترمیم توان عملیاتی و آموزش و تجهیز گروه های تروریستی توسط حامیان خارجی در فرصت آتش بس از موارد دیگری است به شکست آتش بس در سوریه منجر شده است.