تمجید از شخصیت شیخ شلتوت در جهان اسلام

۱۶ حمل ۱۳۹۵

12966803_580650772096104_1408215934_nسناء البیسی نویسنده روزنامه الاهرام در مقاله ای با عنوان”اسلام یکی است، بدون مذاهب” از شخصیت تقریبی شیخ شلتوت ستایش و نسبت به اظهارات اخیر قرضاوی انتقاد نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی شیخ شلتوت را شخصیتی بزرگ، اعتدال گرا، مصلح و وحدت بخش بین مسلمانان معرفی کرد و نوشت: شیخ شلتوت عامل وحدت بین مسلمانان و صاحب فتوای عزت بخش و وحدت آفرین مبنی بر مشروعیت بخشیدن به مذاهب هشتگانه اسلام است.

وی در ادامه افزود: اگر قرضاوی با تکرار رسوبات ذهنی اش مبنی بر اشتباه بودن رویکرد شیخ شلتوت در تقریب مذاهب، عمر خویش را تباه می کند، اما نام و ابتکار شیخ شلتوت مایه افتخار و شرافت باقی خواهد ماند. جهان اسلام و جهان عرب به شخصیت شلتوت احترام می گذارد وعناصری مانند قرضاوی نخواهند توانست خدشه ای به این جایگاه وارد کنند و افراطی ها باید به خود آمده و از گذشتگان و اسلاف خود درس بگیرند.

احترام

اسلام،

شخصیت،

شیخ شلتوت،

مذاهب،

مسلمانان،

معرفی،

هشتگانه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed