بولتون قبل از آمدن به کاخ سفید رئیس یک موسسه «اسلام ستیزی» بود

گزارش ها میرساند که مشاور امنیت ملی کاخ سفید چند وقتی منحیث رئیس یک موسسه اسلام ستیز کار کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه پایگاه انترنتی ان بی سی نیوز نوشته است که جان بولتون مدتی است که به عنوان مشاورامنیت در امور دفاعی آمریکا مقرر شده است؛ اما قبل از این منحث رئیس یک شرکت اسلام سیتز اجرای وظیفه می‌نمود.

در ادامه این خبر آمده است که مشاور امنیت کاخ سفید قبل از این سمت  در سال ۲۰۱۳ به عنوان رئیس یک شرکت غیر دولتی به نام گیت استون بود که اخبار کاذب علیه مسلمان را به نشر میرسانید.

همچنان گفته شده استکه وی از شخصیت ضداسلامی برخودار بوده است اما یک ماه قبل از مقررشدن به عنوان مشاور کاخ سفید از این شرکت استعفا داد.

شرکت گیت استون اخبار ضد مسلمانان را از طریق ویب سایت خود به دست نشر می سپرده و چندی پیش گزارش با تیتر «اروپا مرگ بزرگ سفیدها» منتشرکرد که نویسنده این گزارش با اشاره به ورود سیل آسای مهاجران سفید پوست مسلمانان به اروپا، مسلمانان را مایع انقراض اروپا عنوان نموده بود.

درهمین حال این شرکت خود را یک شرکت غیر دولتی و بی طرف  میداند و نشریات آن در خصوص رسانه ها، جوامع، آزادی بیان، آزادی فردی و حاکمیت با استقبال گرم جوانان تحصیل کرده یکجا است.

ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط آمریکا و اسلام به این شبکه اظهار داشت که این شرکت یک شرکت کلیدی در پخش اخبار اسلام ستیزانه علیه مسلمانان در انترنت است و ارتباط داشتن بولتون با این گروه رسانه ای ضد مسلمانان بسیار آشفته کننده و میتواند برای مسلمانان موجود در آمریکا خطر بزرگی باشد.

او معتقد است که موجودیت بولتون در سمت مشاور روند اسلام ستیزی در آمریکا وسایر کشور ها را شدت میبخشد.

این در حالی است که خود ترامپ نیز یکی اسلام ستیزان در غرب میباشد و در جریان کمپاین انتخاباتی خود همواره مسلمان را سرکوب نمود و میگفت اگر برنده انتخابات گردد همه مناطق مسلمان نشین آمریکا را از وجود مسلمانان پاک سازی میکند که این گفته های ترامپ با واکنش های اکثریت مردم مسلمان غیر مسلمان مواجه شده بود.

همچنان ترامپ بعد از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری و شکست آمریکا در سوریه در یک اقدام اسلام ستیزانه قدس را پایتخت رژیم اسرائیل اعلام کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.