82 درصد مردم یمن نیازمند کمک فوری

۱۳ میزان ۱۳۹۵

سازمان ملل اعلام کرد میلیون ها تن از شهروندان یمن به کمک های فوری نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، حدود 21 میلیون و 200 هزار نفر از شهروندان یمنی، که معادل به 82 درصد ساکنان این کشور است از گرسنگی و بیخانمانی رنج برده و به کمک های فوری ضرورت دارند.

در این گزارش آمده است 14 میلیون و 400 هزار تن از شهروندان یمنی از نبود امنیت غذایی رنج میبرند و همچنین 19 میلیون و 300 هزار دیگر به آب پاک دسترسی نداردند.

بانک جهانی میزان خسارت به زیر ساخت های یمن را حدود 15 میلیارد دالر برانداز کرده است.

سازمان ملل،

یمن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.