شیخ عیسى قاسم … قلب تپنده بحرین

شیخ عیسی قاسم امروزه قلب تپنده بحرین شده است، وی کشور را زنده نگه می دارد و انرژى را در رگ هایش می دمد و امید را به مردم می بخشد تا توانایى مقابله با همه ى چالش ها و سختى ها را داشته باشند.

آنچه این روزها در بحرین اتفاق افتاده و مى افتد را نمی توان نادیده گرفت یا به آسانى از کنار حوادث و تاثیراتش چه در بحرین و چه در منطقه رد شد.

چرا که راهپیمایى ها و اعتراضات مسالمت آمیز بحرینى ها در کمال تمدن و روشن فکرى برگزار می شود و شاید با همه اعتراضات سایر نقاط جهان متفاوت باشد. در بحرین پشت پرده ى اعتراضات رهبرى حکیمانه و منطقى که به روش هاى مسالمت آمیز و حقانیت هدف خود ایمان دارد، قرارگرفته است.

در بحرین تظاهرکنندگان عدالت، دادن حق به حق دار و عدم تبعیض بین طائفه ها و شهروندان را مطالبه می کنند و هنگامی که نیروهاى رژیم فعلى اقدام به سرکوب آنان نمود، به آنان حمله کرد و ناسزا گفت، به حریمشان تجاوز کرد، مساجدشان را تخریب نمود، رهبرانشان را در بند گرفت، جوانانشان را به قتل رساند و حتى نفس هایشان را خفه کرد، دست به اسلحه نبردند و گوشه و کنار شهر را تخریب نکردند، زیرا به زندگى مسالمت آمیز براى آسایش شهر و شهروندان اعتقاد دارند.

این مطالبات اجرا شدنى نیست و آرامش برقرار نمی شود؛ مگر با وجود رهبرى حکیمانه و عقل مدبر که به حق ایمان داشته باشد. این رهبر شیخ عیسى قاسم است که به حق و احقاق حق اعتقاد دارد ولى با روش هاى مسالمت آمیز که آسایش کشور و شهروندان را به هم نزند.

او قلب تپنده بحرین است که کشور را زنده نگه می دارد و انرژى را در رگ هایش می دمد و امید را به مردم می بخشد تا توانایى مقابله با همه ى چالش ها و سختى ها را داشته باشند تا با وجود تلاش هاى حکومت هاى غربى براى استعمار کشور و مزدورانشان در حکومت که به هر طریقى سعى می کنند هویت مردم را از آنها سلب کنند.

شیخ در پیمودن این راه سخت خم به ابرو نیاورده و هرگز از چارچوب عقلانیت خارج نشده و همواره امید و شادى به قلب هاى ناامید و ناشاد ملت که از ظلم حکومت به تنگ آمدند، می بخشد.

حکومت نیز با ابطال شناسنامه وى و حمله به منزلش تلاش بى نتیجه اى براى کشتن این قلب تپنده و گرفتن چشمه ى امید از مردم و قطع شریان زندگیشان دارد. که این اقدام “کمال پستى و مزدورى” آنها را اثبات می کند.

درود بر تو اى شیخ بزرگوار، خداى متعال شما را براى ما حفظ کند!

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *