دسیسه چینی برای جدا کردن کردستان عراق

۲۹ عقرب ۱۳۹۵

 عبد الباری عطوان در يادداشتی نوشت: مسعود بارزانی، رئيس منطقه کردستان عراق، به هيچ وجه، بلندپروازی استقلال کردستان از عراق و تشکل کشور مستقل کردستان را پنهان نکرده است.

او مانند پدرش، هميشه می دانست و می داند که مانع اصلی در برابر تحقق اين آرزو، وجود عراقی قدرتمند است؛ از اين رو، به هيچ وجه، در پيوستن به طرح آمريکا براي حمله به عراق و اشغال آن و سرنگون کردن نظام مرکزی آن به عنوان گامی اساسی در اين راه، درنگ نکرد.

روز چهارشنبه، بارزانی در بازديد از مناطق درگيری در نزديکی موصل و ديدار با فرمانده های پيشمرگ سخنان بسيار مهمی ايراد کرد که نمايانگر بلندپروازی های اوست که در زير، به نکات مهم اين سخنان او اشاره می شود.

نخستين نکته درباره اين سخنان اين است که او گفت موضوع استقلال منطقه کردستان را در سفر دو ماه پيش خود به بغداد و در ديدار با حيدر العبادی، نخست وزير اين کشور، با وی در ميان گذاشته و در گفتگو با او، ضرورت تفاهم، حسن همجواری و پرهيز از درگيری را به او تاکيد کرده است.

بارزانی در اين خصوص گفت: «اگر با بغداد به يک راه حل نرسيم، گزينه ديگر، برگزاری همه پرسی است».

دومين نکته درباره سخنان بارزانی اين است که او تاکيد کرد که با آمريکا درباره عقب نشينی نکردن از «مناطق کردستان»- که پيشمرگ ها با خون 11 هزار و پنج صد شهيد و زخمی «آزاد کرده اند»- به توافق رسيده است و پس از اين همه فداکاری، تعامل مستقيم دولت مرکزی با کردستان را مانند ديگر ولایتها نمی پذيريد، بلکه کردستان همه مناطق آزاد شده را [برای خود] حفظ خواهد کرد.

آنچه از اين دو نکته بر می آيد، تفاهم آمريکا و بارزانی درباره اعلام استقلال منطقه کردستان، بلافاصله پس از نابودی تشکيلات «دولت اسلامي» [گروه تکفيری- صهيونيستی داعش] در موصل و الحاق همه مناطقی که پيشمرگ ها در آينده «آزاد» خواهند کرد، به کشور جديد و مستقل کردستان است.

اين مناطق شامل کرکوک که سرشار از نفت است و نيز قریه های اطراف موصل و کوهستان سنجار يا هر منطقه ای که آزاد می شود، خواهد شد.

مسئله جالب اين بود که بارزانی که سياست مدار کهنه کاری است، مناطق آزادشده براي الحاق به کردستان را که با آمريکايي ها و نه دولت عراق به توافق رسيده است، مشخص نکرد. او اين مسئله را نامشخص رها کرد، زيرا جنگ و پيشروی پيشمرگ ها همچنان ادامه دارد. البته او به مرزهای اين کشور اشاره کرد و گفت مرزهای آن در نقاطی ترسيم خواهد شد که پيشمرگ ها در پايان جنگ به آن‌ها تسلط يابند.

بارزانی گفت: «ما وارد مرحله جديدی شده ايم. اکنون چند کيلومتری از موصل فاصله داريم و به خواست خدا اين شهر به زودی آزاد خواهد شد و داعش شکست بزرگی خواهد خورد.»

اين سخنان بارزانی به اين معناست که احتمال جنگ آينده بسيار زياد خواهد بود و چه بسا سهمگين تر و خونين تر از جنگ کنونی برای بيرون کردن [گروه تکفيری- صهيونيستی داعش] و نيروهای آن از موصل باشد.

او خود اين را رد نکرد و به صراحت گفت: «نمی دانيم بلای بعد از داعش چه خواهد بود، اما ما بايد در برابر تهديدهای بعدی، در آماده باش کامل بمانيم. منطقه کردستان تا زمان بقای داعش در موصل مهم خواهد بود.»

عطوان در ادامه يادداشت خود نوشت: ما داوطلب هستيم که بلايی آتی را که بارزانی از آن اظهار بی اطلاعی کرد، به او شرح دهيم. اين بلا آغاز جنگ داخلی بين عرب ها و کردها و به بيان ديگر بين دولت عراق و منطقه کردستان خواهد بود، جنگی که ممکن است پای ترکيه، سوريه و ايران را نيز به ميدان بکشد و بعيد است که عرب ها – سنی و شيعه- در يک جبهه عليه توسعه طلبی جديد کردها متحد شوند.

پيش از اين گفتيم که نيروهای پيشمرگ- که مطمئن ترين متحد واشنگتن هستند- وارد جنگ باز پس گيری موصل از  [داعش] نخواهند شد، مگر اينکه بارزانی از واشنگتن تضمين اعطای پاداش بزرگی بگيرد که همان الحاق کرکوک و کوهستان سنجار به کشور کردستان است، کردستاني که در پرتو چراغ سبز آمريکا اعلام استقلال خواهد کرد؛ در غير اين صورت، بارزانی چرا بايد جان نظاميان خود را فدا کند و با همسايگان عرب و چه بسا ايران و ترکيه، وارد خصومت و دشمنی شود؟

جنگ عليه  [داعش] در موصل «معجزه»ی تشکيل ارتش بزرگی متشکل از دشمنان را در يک ائتلاف رقم زده است. در اين جنگ، کردها، عرب‌های شيعه و عرب‌های سنی، ترکيه‌ و ايران تحت فرماندهی نظامی آمريکا قرار گرفته اند.

احتمال دارد که دايره اين ائتلاف به تدريج به الرقه نيز کشيده شود؛ اما شکی نيست که اين ائتلاف پايان خواهد يافت و متحدان بر سر تقسيم غنايم يا به بيان ديگر «غنيمتی به نام عراق و سوريه» به دشمنانی در برابر يکديگر تبديل خواهند شد که با تحريک آمريکا و اروپا رو در روی هم خواهند ايستاد.

ترکیه،

داعش،

دسیسه ،

عراق

کردستان ،

واشنگتن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.