اکثریت ساکنان سرزمین های اشغالی از سیاست خارجی اسرائیل،ناراضی اند

۲۸ قوس ۱۳۹۴

Nimrod-Gorenبه گزارش پاییگاه خبری صهیونیستی «جروزالم پست» طبق نظرسنجی اندیشکده سیاست خارجی “Mitvim”، تنها ۱۱ درصد از ساکنان سرزمین های اشغالی از عملکرد دولت، در سیاست خارجی رضایت دارند و ۶۰ درصد از آنها از عملکرد دولت ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تنها هفت درصد از اسرائیلی ها تصور می کنند که جایگاه بین المللی اسرائیل خوب شده و دو سوم آنها معتقدند دولت باید بیشتر در موضوعات داخلی تمرکز کند تا سیاست خارجی و ۱۹ درصد نظرشان عکس این بوده است در این میان ۶۳ درصد معتقدند توجه بیش از حد به سیاست خارجی باعث شده مشکلات داخلی نظیر فقر، بیکاری ، گرانی و تورم تشدید شود.

همچنین اکثریت شرکت کنندگان در این نظر سنجی منتقد دادن اختیارات وزارت خارجه به سایر وزارتخانه ها توسط نتانیاهو بوده اند و ۷۸ درصد عقیده دارند این کار امنیت ملی را به خطر می اندازد و ۵۹ درصد نیز از وزارت خارجه رضایت خاطر ندارند. این در حالی است که در مورد نحوه پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا جهت زدن برچسب بر روی تولیدات شهرک نشینان، ۴۸ درصد گفته اند که دولت اسرائیل باید کمتر به شهرک سازی بپردازد. ۱۶ درصد نیز معتقدند که دولت باید اقدام بیشتری در زمینه شهرک سازی نماید.

دکتر “نیمرود گورن” رئیس Mitvim در این زمینه اظهار داشت نتایج نظرسنجی در مجموع نشان می دهد که شهروندان، نتانیاهو را در تلاش ناموفقش جهت توقف پروژه هسته ای ایران، پایین آوردن جایگاه جهانی اسرائیل و افول روابط اسرائیل با آمریکا و نیز نگرانی در مورد انشعاب پذیری وزارت خارجه، مقصر می دانند. وی این روندها را خطرناک دانسته و خواستار آن شده که اسرائیل سیاست خارجی جدیدی را در پیش بگیرد که در آن همکاری با کشورهای منطقه و نیز جامعه جهانی به وسیله کار بر روی صلح با فلسطینی ها، دنبال شود.

اسرائیل،

خارجی،

سیاست،

ناراضی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed